Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

3d- sıvı geçiş metallerinin yapı faktörleri ve transport özellikleri

The structure factors and transport properties of 3d-liquid transition metals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 184387 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET3d-SIVI GEÇİŞ METALLERİNİN YAPI FAKTÖRLERİ VE TARNSPORTÖZELLİKLERİBu çalışmada , ergime noktası civarında bulunan 3d-sıvı geçiş metallerinin; elektronik,manyetik, statik ve dinamik özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutan, iyonlararasındaki korelasyonların bir ölçümünü alan S(q) yapı faktörü, homojen bir elektrongazının dielektrik fonksiyonunun ve model potansiyelleri kullanılmak suretiyle yüklükatı küre modeli olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarlakarşılaştırılmıştır .Son olarak elektriksel dirençlilik Ziman Formülü vasıtasıyla sayısal integrasyonyöntemleri kullanılarak hesaplanmış ve literatürde elde edilen deneysel sonuçlar ilekarşılaştırılmıştır.SUMMARYTHE STRUCTURE FACTORS AND TRANSPORT PROPERTIES OF 3d-LIQUIDTRANSITION METALSIn this work, the structure factor S(q), which gives the measurement of correlationsbetween the ions and, and determines the electronic, magnetic, static and dynamiccharacteristics of 3d-liquid transition metals near the melting point, was investigated asa charged hard sphere model, based on dielectric function of a homogeneous electrongas and model(pseudo) potentials and the results were compared with the experimentalresults.Finally, the electrical resistivity was calculated by using the numerical integrationmethods through the Ziman Formula and the obtained results were given comparativelywith literature.

Summary:

ÖZET3d-SIVI GEÇİŞ METALLERİNİN YAPI FAKTÖRLERİ VE TARNSPORTÖZELLİKLERİBu çalışmada , ergime noktası civarında bulunan 3d-sıvı geçiş metallerinin; elektronik,manyetik, statik ve dinamik özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir yer tutan, iyonlararasındaki korelasyonların bir ölçümünü alan S(q) yapı faktörü, homojen bir elektrongazının dielektrik fonksiyonunun ve model potansiyelleri kullanılmak suretiyle yüklükatı küre modeli olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlarlakarşılaştırılmıştır .Son olarak elektriksel dirençlilik Ziman Formülü vasıtasıyla sayısal integrasyonyöntemleri kullanılarak hesaplanmış ve literatürde elde edilen deneysel sonuçlar ilekarşılaştırılmıştır.SUMMARYTHE STRUCTURE FACTORS AND TRANSPORT PROPERTIES OF 3d-LIQUIDTRANSITION METALSIn this work, the structure factor S(q), which gives the measurement of correlationsbetween the ions and, and determines the electronic, magnetic, static and dynamiccharacteristics of 3d-liquid transition metals near the melting point, was investigated asa charged hard sphere model, based on dielectric function of a homogeneous electrongas and model(pseudo) potentials and the results were compared with the experimentalresults.Finally, the electrical resistivity was calculated by using the numerical integrationmethods through the Ziman Formula and the obtained results were given comparativelywith literature.