Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı

4-12 yaş grubu öğrencilerinin resimlerinde figür kullanımı, figürlerin mekan ve elemanlar içindeki özellikleri, renk, leke ve çizgisel kullanımı bakımından değerlendirilmesi

Evalvate in for 4-12 age group students' pictures the usage of figures, the specialities of figures between places and elements, colour, stain and elements, colour, stain and linearusage

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 210093 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sanat eğitimi, insan özelliklerinin tümünü dikkate alan ve gelistiren bir yöntemdir. Bu yöntem bilinç, zeka ve yaratıcılık gibi tüm duyguların yönetimidir. Çocuğun sanat eğitimine önem verildiğinde sonuç, insan ve toplum yararına, zeka gelisimi ve yaratıcılık olacaktır. Çünkü, sanat eğitimi öğrencilerin estetik duyarlılığını gelistiren, kendi güçlerini ve görsel gerçekleri tanımalarında önderlik eden, düsünme güçlerini artıran, sosyallesmelerini ve yaratıcı bireylerin olusmasını sağlayan bir eğitim sistemidir. Çocukta sanat eğitimi gelisimi, bedensel ve zihinsel gelismede olduğu gibi asama asama ilerler. Bu gelisim asamaları, bedensel ve zihinsel gelisim asamalarının sağladığı olanaklar çerçevesinde basitten karmasığa, kolaydan zora doğru organik bir sekilde olusur. Bu çalısma ile yukarıdaki düsünceler ısığında çocuğu tanımak, yaslara göre resimsel gelisimini görebilmek için 4 -12 yas grubu öğrencilerinin resimlerinde figür kullanımı, figürlerin mekan ve elemanlar içindeki özellikleri (renk, leke ve çizgisel kullanımı) bakımından değerlendirmeye çalısılmıstır. Arastırmada 2006?2007 Eğitim Öğretim Yılı'nda, Yalova il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı dört ilköğretim okulunda 4 - 12 yas grubu öğrencilerinin resimlerinde figür kullanımı, figürlerin mekan ve elemanlar içindeki özellikleri, renk, leke ve çizgisel kullanımı bakımından incelenerek, yas gruplarına göre çocukların resimsel özelliklerinin bilinmesinin sanat eğitiminin her alanında verimliliği arttıracağını umuyorum.

Summary:

Art education is the method of caring and improving and all the specialities of all attitudes like conscious, intelligence and creativity. When focused on child?s art education, the result will be the use of human and society. Because art educations is a system of education that develop students aesthetic sensitivity, provide to indentify their own potency and pictorial realities and increase their mental potency and creativity. Art education improvement in child progress step by step like in physical and mental improvement. These improvement degrees are formed organically from simple to complex easy to diffucult around physical and mental improvement degrees. According to the though (ideas) below, the aim of this study is to try to evaluate the usage of figure in for 4 -12 age group students pictures in order to see the pictorial improvement from the point of view the figures features in the place and elements and the colour, stain and linear usage. I hope that evalvate in for 4 -12 age group students? pictures the usage of figures, the specialities of figures between places and elements, colour, stain and linear usage which are rescarched in 2006-2007 school year in primary school which are related to Ministery of Education will be useful for art education.