Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

4-5 yaş çocuklarının zihinsel gelişmelerinin değerlendirilmesinde renkli revan progressive matrislerinin kullanılması

Usage of revan coloured progressive matrices to evaluate the intelligence development of children ages between 4-5

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140835 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz Okul öncesi çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi onların eğitimlerine yön vermek açısından önemlidir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan böyle bir değerlendirme aracının hazırlanması için ön çalışmalar yapılmak istenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Renkli Raven Progressive Matrislerinin puanlarına yaşın, cinsiyetin, ekonomik düzeyin, annenin eğitiminin ve babanın eğitiminin etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu nedenle, 4 ve 5 yaşlarında 144 kız 144 erkek, toplam 288 çocuğa RRPM ölçeği uygulanmıştır. Anova ile yapılan istatistiksel analizler sonucunda, RRPM ortalama puanlan kullanılarak; 4 ve 5 yaşlar arasında p<.001 düzeyde; 6 aylık yaş dilimleri arasında p<.001 düzeyde; ekonomik düzeyler arasında p<.001 düzeyde; annenin eğitim düzeyleri arasında p<.001 düzeyde; babanın eğitim düzeyleri arasında p<.001 düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyetler arası bir fark bulunmamıştır. 4 ve 5 yaşlar için ve 6 aylık yaş dilimleri için persantillerde belirlenmiştir. ABSTRACT The assessment of cognitive development of preschool children is important in order to prepare educational programs for them. Because of the need for such an assessment tool, studies to standardize Raven Coloured Progressive Matrices were initiated. The aim of this research is to see the impact of age, gender, economical status, the education of mother and the education of father on RCPM scores. Therefore, 144 boys and 144 girls, total 288 children, at the age of 4 and 5 years were given RCPM. Statistical analysis results by using anova, revealed that there were significant difference between; 4 and 5 years (p<.001), 6 month age groups (p<.001), economical status levels (p<.001), mother's educational levels (p<.001), father's educational levels in terms of RCPM scores. No significant difference was found in gender. Percentiles for 4 and 5 years and for 6 month age groups were determined. in

Summary:

öz Okul öncesi çocukların bilişsel gelişimlerinin değerlendirilmesi onların eğitimlerine yön vermek açısından önemlidir. Ülkemizde ihtiyaç duyulan böyle bir değerlendirme aracının hazırlanması için ön çalışmalar yapılmak istenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Renkli Raven Progressive Matrislerinin puanlarına yaşın, cinsiyetin, ekonomik düzeyin, annenin eğitiminin ve babanın eğitiminin etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu nedenle, 4 ve 5 yaşlarında 144 kız 144 erkek, toplam 288 çocuğa RRPM ölçeği uygulanmıştır. Anova ile yapılan istatistiksel analizler sonucunda, RRPM ortalama puanlan kullanılarak; 4 ve 5 yaşlar arasında p<.001 düzeyde; 6 aylık yaş dilimleri arasında p<.001 düzeyde; ekonomik düzeyler arasında p<.001 düzeyde; annenin eğitim düzeyleri arasında p<.001 düzeyde; babanın eğitim düzeyleri arasında p<.001 düzeyde anlamlı fark bulunmuştur. Cinsiyetler arası bir fark bulunmamıştır. 4 ve 5 yaşlar için ve 6 aylık yaş dilimleri için persantillerde belirlenmiştir. ABSTRACT The assessment of cognitive development of preschool children is important in order to prepare educational programs for them. Because of the need for such an assessment tool, studies to standardize Raven Coloured Progressive Matrices were initiated. The aim of this research is to see the impact of age, gender, economical status, the education of mother and the education of father on RCPM scores. Therefore, 144 boys and 144 girls, total 288 children, at the age of 4 and 5 years were given RCPM. Statistical analysis results by using anova, revealed that there were significant difference between; 4 and 5 years (p<.001), 6 month age groups (p<.001), economical status levels (p<.001), mother's educational levels (p<.001), father's educational levels in terms of RCPM scores. No significant difference was found in gender. Percentiles for 4 and 5 years and for 6 month age groups were determined. in