Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

4-6 yaş çocuklarında ortak iş yapmanın kaynak dağıtımında eşitsizlikten kaçınmaya etkisi

The effect of collaboration to inequity aversion in resource distribution in 4-6 year old children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 434440 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, karşılıklı bağlılık görüşünden yola çıkarak okul öncesi çocuklarda, ortak iş yapmanın eşitsizlikten kaçınma üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmaya 50-72 ay arasında olan toplam 80 (39 erkek, 41 kız) çocuk katılmıştır. Çalışmada iki deney grubu ve bir kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grupları, birinde tam ortaklık, diğerinde yarı ortaklık olacak şekilde manipüle edilmiştir. Kontrol grubunda ortaklık bulunmamaktadır. 80 katılımcı çocuk deney gruplarına ve kontrol grubuna, gruplar homojen hale getirildikten sonra, seçkisiz bir biçimde atanmıştır. Çocuklarda eşitsizlikten kaçınmayı ölçmek amacıyla seçeneğe zorlama oyunu kullanılmış, çocukların partnerleri ile arasındaki kaynak dağıtımında eşitsizlik ve eşitlik koşullarından hangisini daha çok tercih ettiğine bakılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, deney grupları ile kontrol grubu arasında eşitsizlikten kaçınma bakımından anlamlı farklılıklar olmadığı, ortak iş yapmanın eşitsizlikten kaçınma üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak sonuçlar, literatürdeki diğer bulgularla tutarlı olmayan bir biçimde, okul öncesi çocukların eşitsizlikten kaçındığını ve eşit dağıtımları daha çok tercih ettiğini göstermektedir. Sonuçlar, eşitsizlikten kaçınmada kültürel farklılıklar olabileceğini, bütün çocuklarda aynı gelişimsel çizgide ilerleyen genel bir eşitsizlikten kaçınma prensibinin üzerinde tekrar düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Summary:

The aim of this study is to investigate the effect of collaboration on inequity aversion in resource distribution in line with interdependence opinion. With this aim, 80 children (39 boy, 41 girl) between 50 to 72 months old, were included to this study. Two experimental groups and one control group were formed for the study. The manipulation in experimental groups was that in one group there was full collaboration and in the other one there was half collaboration. In the control group, there is no collaboration. After homogenizing the groups, 80 children were assigned to the groups randomly. In order to measure inequity aversion among children, forced choice game was played and their choices were listed in terms of equal or unequal distributions were chosen more in resource distribution between children and their partners. According to results, there was no statistically significant difference between experimental groups and control group about inequity aversion; so there was no effect of collaboration on inequity aversion. However, inconsistent to the literature, results showed that preschool children had inequity aversion and chose equal distributions more. Results indicate that there might be cultural differences in inequity aversion and there is a need to think about a general inequity aversion principle on all children with same developmental improvement.