Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Fizik Anabilim Dalı / Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı

4-aminopirimidin molekülünün ve kararlı dimerlerinin yapısal ve titreşimsel analizi

Analysis of vibrational spectra and structures of 4-aminopyrimidine and its stable dimers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363921 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada DNA ve RNA moleküllerinde temel yapıtaşı olan ve birçok biyokimyasal reaksiyonda aktif görev yapan 4-aminopirimidin molekülünün ve kararlı dimer yapılarının DFT yöntemi ile yapısal ve tireşimsel analizi yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada 4-aminopirimidin molekülünün incelenmiş, kararlı dimer yapıları tespit edilip, serbest ve dimer yapıdaki molekülün titreşim frekansları ve kipleri DFT yöntemi ile hesaplanarak deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

Summary:

In this research the vibrational spectra of 4-Aminopyrimidine, which is a constituent of DNA and RNA, and also an active molecule in various biochemical reactions, and vibrational spectra of its stable dimers, have been analysed. We have done vibrational analysis on both free 4-Aminopyrimidine and on its stable dimers that we had established using theoretical calculations and by comparing the experimental and theoretical wavenumbers we have investigated the dimerization effects on the molecule.