Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

4'-didodesil-3-hidroksiflavon temelli floresan probların sentez ve tasarımları

The synthesis and characteriation of 4'-didodecylamino-3-hydroxyflavone as a florescence probs

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166200 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

4'-DmODESILAMmO-3-HTOROKSIFLAVON TEMELLİ FLORESAN PROBLARIN SENTEZ VE TASARIMLARI ÖZET 3-Hidroksiflavonlar, iki belirgin floresan pik verirler ve bu özelliklerinden dolayı, özellikle biyolojik teşhis alanında önemli sensör adayıdırlar. Sadece 3- hidroksiflavonlara ait olan, iki floresan pik verebilme özelliği, bu moleküllerin uyanlma durumunda (excited state), iç proton transferi (intramolekülar proton transfer) yapabilmelerinden kaynaklanmaktadn-. Ortaya çıkan iki, yüksek yoğunluktaki pik, iyi ayrılmış ve molekülün çevresel faktörlerinden etkilenebilme özelliğine sahiptirler. Bu özelliklerinden dolayı literatürde solvent polaritesi, iyon sensör ve miseller ve fosfolipid veziküller gibi biyolojik sistemlerde sensör olarak kullanılması uygulamaları bulunmaktadır. Özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla bazı analoglan yakın zamanda sentezlenmiştir. Bunun yanında, özellikle biyolojik sistemlerle daha iyi iletişime girecek fioresans sensörler geliştirmek için, yeni 3-hidroksiflavon analoglanmn sentez edilmesi önem taşımaktadır. Bu amaçla çalışmamızda, 3-hidroksiflavon'un yağsı özelliğini artıran, "didodesil" gibi uzun zincirin, çeşitli 3-hidroksiflavon türevlerine takılması amaçlanmıştır. Non-polar özelliği artacak olan sensörün, biyolojik sistemlerle daha iyi iletişime girmesi ve hücre hakkında daha fazla bilgi edinilmesi bu çalışma ile planlanmıştır. \ XI

Summary:

THE SYNTHESIS AND THE STUDY OF FLUORESCENT PROBES BASED ON 4'-DIDODECYLAMINO-3-HYDROXYFLAVONES SUMMARY Fluorescence microscopy of the living cell is a rapidly developing field of research with countless potentialities, and the success in visualization of cellular sub structures, membranes, and macromolecules provided a strong impulse for further development of Flouresan sensors.[10] 3-hydroxyflavones exhibit the excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) reaction which results in two emission bands belonging to normal excited state (N*) and to the photo-tautomer (T*) reaction product. [8,9] The latteris shifted dramaticaly to longer wavelengths so that the two forms can be easily seen in emission as resolved separate bands. The positions of the two bands and, what is most essential, the ratios of their intensities are very sensitive to different perturbations. 3-hydroxyflavone (3-HF) derivatives are very attractive fluorescence sensors due to their ability to respond to small changes in their microenvironment via a dra matic alteration of the relative intensities of their two well-separated emission bands. We developed fluorescence probes with locations at different depths and orientations of 3-HF moiety in the phospholipid bilayer, which determine their fluorescence behavior. While the spectral shifts of the probes correlate with their binding site polarity, the intensity ratio is a complex parameter that is also sensitive to the local hydration. We demonstrate that even the deeply located probes sense this hydration effect, which can be modulated by the charge of the lipid heads and is anisotropic with respect to the bilayer plane. Thus the two- band ratiometric fluorescence probes can provide multiparametric information on the properties of lipid membranes at different depths. Xll