Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Bölümü / Tarih Anabilim Dalı / Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

41/1 numaralı Kayseri Şer'iyye Sicili (H. 1048/ M. 1638 - 1639) transkripsiyon ve değerlendirme

The transcription and evaluation of Kayseri Şer'iyye Sicils (court registers) number 41/1(H. 1048/ M.1638 - 1639)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 235414 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma Kayseri'nin 41/1 no'lu Şer'iye Sicilinin, Transkripsiyon ve değerlendirmesini içermektedir. 41/1 numaralı Kayseri Şer'iye Sicili (H. 1048/ M. 1638 - 1639) tarihleri arasındaki, Kayseri mahkeme kayıtlarından meydana gelmektedir. Sicilde, vasî tayini, miras paylaşımı-ihtilafı, alım-satım, vergi, emlak anlaşmazlığı v.b iktisadi ve içtimai konulara dair belgeler yer almaktadır. Defterin 41/1 diye adlandırdığımız ilk yarısı 107 sahife, 56 varak ve 380 belgeden oluşmaktadır.Şer'iyye sicilleri, Osmanlı tarihinin XV. yüzyıl ikinci yarısı ile XX. yüzyıl ilk çeyreği arasındaki dönemine ışık tutan arşiv belgeleridir. Yaklaşık dört buçuk asırlık uzun bir dönemin, sosyal ve iktisadi hayatına ait çok kıymetli bilgiler içerir. Siciller, yargı yetkisine sahip olan kadıların vermiş oldukları kararları, tuttukları zabıtları, hukukî, idarî ve siyasî yazışmaları içeren tarihi vesikalardır.Sicildeki kayıtlardan XVII. yüzyılın ilk yarısında, Kayseri'de Müslüman ve Gayr-i müslimlerin ahenkli bir şekilde yaşadıklarını söyleyebiliriz. O döneme ait meslek gruplarını, idari görevlileri, kullanılan eşyaları, köy- mahalle isimlerini, parasal durumu öğrenmemiz mümkün olabilmektedir. Ayrıca kadınların sosyal hayattaki yerini öğrenebildiğimiz gibi, halkın değer yargılarına dair bulgulara da ulaşabiliriz.Tezimizin konusunu teşkil eden, 41/1 no'lu Kayseri Şer'iyye Sicili çalışmamız ile, 1630'lu yıllar Kayseri'sinin iktisadi, içtimai, hukuki, idari tarihinin aydınlatılması noktasında, bir nebze de olsa, katkımız olur ise bundan mutlu olacağız.Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Kayseri, Şer'iyye, Şer'iyye Sicili

Summary:

This study includes the transcription and evaluation of the 41/1 numbered Kayseri Şer?iyye Register. The 41/1 numbered Kayseri Şer?iyye Register consists of Kayseri Court records in H. 1048 (M.1638-1639). The documents of economical and social subjects such as appointment of guardian, inheritance sharing/dispute, purchase and sale, tax and estate dispute take place in the register. The first half of the register notebook that we call 41/1 consists of 107 pages, 56 sheets and 380 documents.Şer?iyye Registers are the archive documents that enlighten the history of Ottoman Empire between the second half of 15th Century and the first quarter of 20th Century. They include quite important information about the social and economical life of a long period, four and a half centuries. The registers are the historical documents that include the decisions of the authorised judges, written minutes, legal, administrative and political correspondences. According to the records of the register, we can state that Muslims and non-Muslims lived peacefully and together in Kayseri. It can be possible for us to find out the names of the jobs, the administrative attendants, used things, the names of the villages and districts and the financial situation of that period. Moreover, we can both learn the social position of the women and reach the moral values of the society.We would be too grateful if we could contribute to enlighten the economical, social legal and administrative history of Kayseri of 1930s via our study of which subject is the 41/1 numbered Kayseri Şer?iyye Register.Key Words: Ottoman Empire, Kayseri, Şer?iyye, Şer?iyye Register.