Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin Avrupa Birliği mevzuatına uyumunun değerlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

The changes on the Public Procurement Law (No. 4734), the evaluation of how these changes are in accordance with the European Union acquis and the problems encountered in the application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291979 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kamu alımlarını düzenleyen mevzuatlar, diğer bütün ülkeler için olduğu gibi, ülkemiz için de çok büyük öneme sahip metinlerdir Bu düzenlemelerin etkin, şeffaf ve başarılı ihaleler yapılmasını sağlayacak biçimde hazırlanmaları gerekmektedir Ülkemizde kamu satın alımlarını düzenleyen kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur Kamu ihale sistemimize büyük değişiklikler getiren bu kanun, önceki benzerlerinin uygulamasında karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, 01 01 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir Bu tarihten sonra da kanun, zaman içerisinde ortaya çıkan problemler ve üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği mevzuatına tam uyumun sağlanabilmesi için, birçok değişikliğe uğramıştır Ancak yapılan değişikliklerin bütününün, bu amaçlara tam olarak hizmet etmediği; ihale sisteminin halen tartışmaya açık birçok unsur içerdiği gerçeği karşımıza çıkmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.