Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Bina Yapım Yönetimi Bilim Dalı

2006

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun uygulamasında karşılaşılan sorunlar

The problems in the application of the 4734 numbered Public Procurement Law

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 223327

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada, 4734 sayılı Kamu İhale kanununun Uygulamasında karşılaşılan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2 adet İhalesi ve uygulaması yapılmış gerçek ihale dosyaları ihale sürecinin başından uygulamanın bittiği kesin kabul sürecine kadar incelenmiştir.Aynı zamanda bu inceleme sırasında yüklenici firmalar ve kontrol teşkilatı ile de karşılıklı görüşmeler yapılmıştır.Bu görüşmeler neticesinde kanunda öngörülmeyen bazı sıkıntılar tespit edilmiştir. Ayrıca 4734 Sayılı Kanunu uygulayan ve uygulatan taraflar olan yükleniciler ve kontrol teşkilatı arasında iki ayrı anket çalışması yapılmıştır.Bu çalışmalar neticesinde her iki tarafında bazı sıkıntıları olduğu tespit edilmiştir. İdareyi temsilen kontrollük görevi yapan ve ihale dosyasını hazırlayan mühendis ve mimarların bu kanunla birlikte ihale dosyası hazırlamada, yaklaşık maliyetin gizlenmesi, Kamu İhale kurumunun danışmanlık hizmeti vermesi ve işlerin kaliteli ve zamanında yaptırılması hususlarında sıkıntılar yaşadığı gözlemlenmiştir. Yüklenici firmaların ise ihalelere hazırlanmada sıkıntılar yaşadığı ve yaklaşık maliyetin gizliliği konusunda idarelere karşı aşırı güvensizlik olduğu gözlenmiştir. Ayrıca yüklenici firmalar arasında eski ve tecrübeli firmalar ile genç ve yeni kurulan firmalar arasında görüş farklılıkları tespit edilmiştir. Tezin hazırlık süresince tespit edilen bazı sorunların Kamu İhale kurumunun yayınladığı tebliğlerle çözümlendiği görülmüştür. Kamu İhale Kurumu her ne kadar yayınladığı tebliğlerle sorunlara çözüm getirmeye çalışsa da kanunun özüne yönelik olarak yaşanan bazı sıkıntıların aşılması için kanun değişiklikleri gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ,Kamu İhale Kurumu

Summary:

In this study, the troubles faced in performing of 4734 numbered Public Procurement Law were tried to be found out .With this aim, two real procurement files whose procurements and appliance were made were investigated from the beginning of procurement process to the exact admission process when the appliance finished. At the same time, during the examination negotiations with responsible firms and control organization were realised. In theory some invisible troubles occured during the appliance and negotiations were realised with the responsible and prepareagery control stuff having these problems . As a result of these studies, it is found out that both sides have some troubles. It was observed that engineers and architects who become controller on behalf of the management and who prepare the procurement file have troubles incase of preparing procurement file according o this law, hiding the almost cost, sering of Public Procurement Institution as a conductor and making quality work and realising it in time. Meanwhile view difference was found out among the responsible firms, among old and expeienced firms and young and newly founded firms. During the process of preparation thesis it is seen that some troubles found were worked out with the notifications publised by Public Procurement institution. Although Public Procurement İnstitution tries to get a solution to the troubles which they published, it requires law changes to surpass the troublesexperienced as a tendency to gist of the law . Keywords: Numbered 4734 Public Procurement Law, Public Procurement Constitution