Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun uygulanmasında karşılaşılan sorunlar için çözüm önerileri

Solution proposals for the application problems of Public Procurement Law at Numbered 4734

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223381 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dünyadaki globallesme hareketlerinin sonucu olarak ülkemize yatırım yapan uluslararası sermaye ve ülkemizin Avrupa Birligi'ne tam üye olma yolundaki entegrasyon çabaları dolayısıyla, reform niteliginde degisiklikler getirmesi beklenen 4734 sayılı Kamu hale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu hale Sözlesmeleri Kanunu 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüge girmistir. Bu çalısmada yazar, 4734 sayılı Kamu hale Kanunu'nun eksikleri, tereddüt yaratan hükümleri ve uygulama asamasında olusan problemleri ortaya koyarak, bu sorunların çözümleri için önerilerde bulunmus; ayrıca Kamu hale Kurumu ve kuruma yapılan sikayetleri incelemis ve bu kanun kapsamında ihalelere katılan kurum ve yüklenicilerle, kanun hakkında bir anket çalısmasında bulunmustur. Anahtar Kelimeler: Kamu hale Kanunu, Kamu hale Kurumu, Sikayetler

Summary:

Expected some changes which was described as reform, The Public Procurement Law numbered 4734 and The Public Adjudication Agreements Law numbered 4735 are prepared and made in force from 01.01.2003; because of our country?s entegration effort to member of European Union and the result of globalization, international capital movements invest to Turkey. In this study, while emphasizing on lacks of a Public Procurement Law numbered 4734 with its all application problems, hesitating topics and solution suggestions, the writer also search organization of Public Procurement Foundation and the complaints which was done by contractors to them. Besides, the pool about this law was done by public institution and contractor who joins public procurements. As a result of these works, the writer proposed some changes to make better this law. Keywords: Public Procurement Law, Public Procurement Foundation, Complaints