Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

4734 sayılı yeni ihale kanuna göre müteahhitlerin teklif dosyalarının veri tabanı üzerinden bilgisayar destekli olarak yönetimi modeli

Computer assisted management model of contractor's tender dossiers in accordance with the public procurement law numbered as 4734 over database

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166323 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET İnşaat sektörü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde en büyük yatırımların yapıldığı dolayısı ile ülke ekonomisi için en büyük öneme sahip olan sektördür. Gene özellikle gelişmekte olan ülkelerde inşaat sektörünün en önemli işvereni kamudur. Türkiye 'de gelişmekte olan ülkeler sıralamasında üst sıraları hedefleyen bir ülke olarak lokomotif sektörü olan inşaat sektörünü denetleyen ve düzenleyen yapılanmalar içine girmeye ve sistemini en doğru şekilde çalışır hale getirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede kamu ihale sistemimize geniş kapsamlı değişiklikler getiren ve eski kanunların uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümünde duyulan ihtiyaçlara göre hazırlanan 4734 sayılı "Kamu İhale Kanunu" ile 4735 sayılı "Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" 04.01.2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiş, 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 22.1.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu çalışmada, öncelikle 4734 sayılı yeni ihale kanunu ile kamu ihaleleri uygulamalarına getirilen yenilikler incelenmiş, bu yeni yapılanma içerisinde inşaat mühendislerinin özellikle teklif hazırlama aşamasındaki rolü ve sorumlulukları analiz edilmiştir. Bu analizin sonucunda, ihale öncesi proje yönetimi aşamalarının en hassas bölümü olan teklif hazırlama safhasında gelişen teknolojiye paralel olarak bilgi teknolojileri (Information Technologies) konusunda bir çalışma yürütülerek bir bilgisayar yazılımı hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, inşaat mühendisinin teklif hazırlama aşamasında 4734 sayılı kanunun gereklerinden olan standart formların hazırlanmasında zaman ve işgücü harcamasının ve bilgilerin formlara aktarılmasında insandan kaynaklanan hataların en aza indirilebileceği ve bu sayede inşaat öncesi proje yönetiminin kalbi sayılan maliyet analizi ile proje planlaması konularına daha fazla zaman ayırabileceğini göstermektir. Bu amaç doğrultusunda Microsoft Access Programının veritabanı üzerine ASP yazılımıyla kodlanmış ve server üzerinden de kullanılabilen bir İhale Hazırlama Programı geliştirilmiştir. Sonuçta hazırlanan program örnek bir ihale dosyası için uygulanmış, sonuçlar değerlendirilmiştir. vı

Summary:

SUMMARY The construction sector, especially in the developing countries is the locomotive of economy mainiy because of the amount of investment being made in this sector. Once again, especially in the developing countries, the main employer of the construction sector is the state (government). As a nation which aims to be amongst the leading pack of these developing countries, Turkey is trying to construct a more efficient system for regulating and inspecting its construction sector. In accordance with this objective, a new "Public Procurement Law" numbered as 4734 and a new "Law on Public Procurement Contracts" numbered as 4735 were accepted by the Grand National Assembly of Turkey in 04.01.2002 and were published in the official journal numbered 24648 in 22.01.2002. These two new laws which have been in effect since 01.01.2003 were designed in order to overcome the functional (application) difficulties of the previous procurement laws. The first objective of this study was to thoroughly analyze the recent procurement law and determine the role and responsibilities of a civil engineer, especially in the tender proposal preparation phase which is the most sensitive stage of pro- procurement phase project management. A software program was developed along with IT (information technologies) specialists according to the results of this analysis. The object of this study was to minimize both the amount of time and labor a civil engineer has to spend while reducing the factor of human error in the preparation of the standard forms required by the new law. Thus allowing the civil engineer to focus on subjects like cost analysis and project management which are considered as the heart of pre-project phase management. Accordingly with this objective, a Tender Preparation Program was developed using both Microsoft Access and ASP so that it could be used over the server as well. And as a result this program is used to prepare an tender dossier and the outcomes were evaluated thoroughly. Vll