Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

4857 Sayılı İş Kanunu açısından yıllık ücretli izinler, uygulamaları ve hukuki sonuçları

Annual paid leaves, their implementations and legal consequences in terms of Turkish Labour Law Numbered 4857

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465723 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, yıllık ücretli izin hakkının 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde irdelenmesi ve yıllık ücretli izinlerle ilgili uygulamalara ilişkin Yargıtay kararlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmamız kapsamında yapılan araştırmada, 2004-2015 yılları arasını kapsayan döneme ilişkin yıllık ücretli izinler ile ilgili Yargıtay kararları taranmıştır. Bu bağlamda, İş Kanunu'nun yıllık ücretli izinlerle ilgili hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle işçi tarafından açıldığı tespit edilen ve Yargıtay'a intikal eden 493 davaya ilişkin Yargıtay kararı incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu, araştırma kapsamına alınan Yargıtay kararlarında yıllık ücretli izinlerle ilgili üzerinde durulan konuların; yıllık ücretli izin kullanımı ve yıllık izin ücreti ödemesinin ispatı, yıllık izin ücretinin hesaplanması, işe iade davası ve yıllık izin ücretinin faizi, yıllık ücretli izinlerin iş sözleşmesi ile ilişkisi, diğer çalışma türlerinde yıllık ücretli izinler, yıllık ücretli izinlerin işyeri devri ile ilişkisi, yıllık ücretli izin alacağında zamanaşımı, yıllık ücretli izin süresinden sayılamayacak süreler ve yıllık ücretli izinin bölünemezliği ilkesi olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, 4857 sayılı İş Kanunu'nun yıllık ücretli izinlerle ilgili hükümlerine dayanılarak açıklanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, yıllık ücretli izinlerin kullanımında tartışmalı birtakım uygulamalarla karşılaşılabildiği, yıllık ücretli izin kullanımının ispatı ve yıllık izin ücretinin hesaplanması hususlarının önem taşıyan konular olarak ortaya çıktığı saptanmıştır. Anahar Kelimeler: Yıllık ücretli izin, 4857 sayılı İş Kanunu, Yargıtay Kararları.

Summary:

This study is conducted to examine the right of annual paid leave in the frame of Turkish Labour Law numbered 4857 and review the decisions of the Court of Cassation regarding the implementations of annual paid leaves. In the research made within the scope of this study, Court of Cassation decisions which are about the annual paid leaves and covering the years between 2004 and 2015, are scanned. In this context, 493 cases are scrutinized, which are detected to be sued by workers because the Labour Law's provisions about the annual paid leaves are not fulfilled. As a result of this examination, it is identified that in the decisions of the Court of Cassation on these 493 cases, the subjects concerning the annual paid leaves are: using and proving the annual paid leaves, calculating the payment of annual leave, reinstatement case and interest of annual leave fee, the relation between annual paid leave and employment contract, annual paid leaves of other types of working, the relation between annual paid leaves and handing over the business, time-out for annual paid leaves, periods that cannot be counted as annual paid leave times and lastly, the divisibility principle of annual paid leaves. The results extracted from the research are based on the provisions about the annual paid leaves in the Turkish Labour Law numbered 4857. In conclusion of the research, it can be deduced that in the usage of annual paid leaves there could be some problematic implementations; proving the usage of annual paid leaves and calculating the payment of annual leaves are important topics. Keywords: Annual Paid Leaves, Turkish Labour Law numbered 4857, Court of Cassation decisions.