Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

4857 sayılı Türk İş Kanunu ve Azerbaycan İş Kanunu'nun karşılaştırmalı olarak incelenmesi

The comparative study of the 4857 Turkish and Azerbaijanian labor laws

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215568 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 1 Temmuz 1999'da kabul edilen Azerbaycan İş Kanunu ile 10 Haziran2003'de kabul edilen 4857 sayılı Türk İş Kanunu ele alınmış ve iki Kanunkarşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Her iki kanunun tanımı, önemi, uygulama alanı,amacı açıklanarak ücret, iş sözleşmeleri, iş güvenliği, işin düzenlenmesi, dinlenme,tatil ve izinler açısından karşımıza çıkan farklılıklar üzerinde durulmuştur.

Summary:

In this thesis, Azerbaijan Labour Law accepted on 1 July 1999 and Turkish LabourLaw numbered 4857, accepted on 10 June 2003 are undertaken. Both laws areresearched by comparing. Both law?s definitions, importance, application area,objective are explained. The differences according to the wages, labor contracts,labor health and safety, arrangement of work, refreshment times, holidays andvacations that we met are asserted