Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Yapı Mühendisliği Bilim Dalı

49 katlı bir yapının çelik ve kompozit olarak tasarlanıp, yapısal davranış ve maliyet açısından karşılaştırılması

Steel and composite design of a 49 story building and their comparsion with respect to structural behavior and construction cost

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 292138 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışması için, 49 katlı çelik bir yapı seçilmiştir. Bu yapı, yapısal davranış veinşaat maliyeti açısından karşılaştırılmak amacıyla, kompozit olarak da modellenmiştir.Yatay etkiler olan rüzgar ve deprem, İstanbul' da yapılacak yüksek binalar içinhazırlanmış yeni yönetmelikler esas alınarak hesaplanmıştır. Düşey ve yatay etkileraltında, iki sistemin yapısal davranışları incelenmiştir. İlerleyen bölümlerde, iki sisteminçelik ve betonarme elemanlarının tasarım yükleri altında boyutlandırmaları yapılmıştır.Çalışma ayrıca, kompozit döşeme ve kazık hesabını da içermektedir. Yapılan çalışmalarsonucunda, iki yapı arasında, yapısal davranış açısından büyük farklılıklargözlenmemiştir. İmalat aşaması ve yangın koruması da göz önünde bulundurulduğunda,kaba inşaat maliyeti olarak kompozit olan yapının daha ucuz olduğu görülmüştür.

Summary:

A 49-story steel structure has been studied in this thesis project. The building has alsobeen modeled as a steel concrete composite structure to make comparisons of structuralbehavior and construction cost. For lateral loadings such as wind and seismic affectswere based on recent codes issued for tall buildings in Istanbul. Both structural modelswere analyzed due to gravity and lateral loads. Steel and RC members of the systemswere designed in the preceding sections. The study also includes composite slab (floor)and pile calculations. Only slight differences in structural behavior of the systems wereprevailed as an outcome of this study. Considering construction process and fire safetyrequirements, it would be accurate to state that the steel & RC composite structureproves more economical for rough construction costs.