Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

49 no'lu Antalya Şer'iyye Sicili Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi 1315-1316 (m. 1897-1899)

The transkription and evalation of Court Register numbered of Antalya 49 1315-1316 (a. d. 1897-1899)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 312642 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde XLIX numaralı Antalya şer'iyye sicil defterine göre Antalya'nın 1897- 1899 yılları arası hukuk ve sosyo-kültürel ve idari özellikleri incelenmiştir.Osmanlı hukuk tarihinde Tanzimat'ın ilanıyla başlayan dönem önemli bir kırılma noktasıdır. Bu zamana gelinceye kadar mahkemeler ve uygulanan kurallar dairesinde İslam hukuku merkezli olma özelliğini sürdüren Osmanlı hukuku, Tanzimat ile birlikte bu özelliğinden önemli ölçüde ayrılmıştır. XIX. yüzyıl sonları Osmanlı devleti için dengelerin aleyhine döndüğü, dünya siyasetinin yön değiştirdiği ve devletin hemen her alanda bozulma ve gerileme yaşadığı bir dönemdir. Bu süreçte yöneticiler Tanzimat ile birlikte sosyal ve siyasi kurumların yanında devletin esasını teşkil eden adalet sistemini düzeltmek için reformlara yön vermişlerdir.1897- 1899 yılları arası Antalya'sında, Tanzimat ile başlayan köklü değişimlerin izini sürmekle beraber o dönem Müslüman ve gayrimüslim halk arasındaki ilişkiler, ailelerin durumu, kullanılan lakaplar, miras vekâlet, vasi, nafaka ve vekil tayinleri hakkında bilgilere ulaşılmakta birlikte etnik-dini yerleşim itibariyle kentin sosyal profili ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Summary:

In this thesis, the judicial, socio-cultural and administrational properties of Antalya between 1897?1899 have been studied according to the Antalya Şer?iyye sicil with the number of XLIX.In the Ottoman law history, the period starting with the rescript of Tanzimat is the breaking point. Until that time, the Ottoman law bearing Islamic-law centered property, with the Tanzimat reform, it became relatively different from this property. the last decades of 19th century was a period during which the balances changed against the Otoman Empire, the world policy changed its direction and there existed corruption and decline in each area of the empire. In this process, besides changing social and political foundations, administrators gave importance for the reforms to correct the judicial system constituting the skeleton of the empire.Between 1897 and 1899, by tracing the changeover starting with Tanzimat, we can get such information as the relations between muslim and non-muslim people, residential districts, nicknames they used, heritage, succession, guardian, subsistence Money and Proxy appointment.