Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

2010

4T1 ve 4THMpc fare meme kanser hücre hatlarında antianjiogenik antitümoral ilaç olan endostatin'in tek başına ve radyo terapi ile kombine olarak antiojenik faktörlerden P maddesi ile p maddesini parçalayan neprilizin ve ADAM-10 enzimleri üzerine etkilerinin araştırılması

The investigation of the effects of endostatinan antiangiogenic and antitumoral drug, alone and in combination with radiotherapy on substance p level as well as substance P degrading enzymes; ADAM 10 and neprilysin in 4T1 and 4THMpc mouse breast cancer cell line

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 379083

Tezi Bul
Özet:

</td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: