Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

4T1 ve 4THMpc fare meme kanser hücre hatlarında antianjiogenik antitümoral ilaç olan endostatin'in tek başına ve radyo terapi ile kombine olarak antiojenik faktörlerden P maddesi ile p maddesini parçalayan neprilizin ve ADAM-10 enzimleri üzerine etkilerinin araştırılması

The investigation of the effects of endostatinan antiangiogenic and antitumoral drug, alone and in combination with radiotherapy on substance p level as well as substance P degrading enzymes; ADAM 10 and neprilysin in 4T1 and 4THMpc mouse breast cancer cell line

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379083 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

</td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: