Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

5-klorobenzotiyazolin artığı taşıyan spiroindolinonların sentezi ve antioksidan etkilerinin incelenmesi

Synthesis and antioxidant activity evaluation of spiroindolinones incorporating a 5-chlorobenzothiazoline moiety

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 260983 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kanser, diabet, kardiovasküler hastalıklar, otoimmün hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, yaşlanma ve diğer hastalıklarda serbest radikallerin önemi yeni tedavi yaklaşımlarına rehberlik etmektedir. Serbest radikal giderici aktiviteye sahip sentetik bileşiklerin geliştirilmesi serbest radikaller ve oksidatif stresle ilgili bu hastalıkların tedavisinde ümit verici olabilir. Bu çalışmada 5-kloro-3H-spiro[1,3-benzotiyazol-2,3'-indol]-2'(1'H)-on türevleri (3a-g), 1H-indol-2,3-dionların (1a-g) 2-amino-4-klorotiyofenol (2) ile etanollü ortamda etkileştirilmesiyle sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları elementel analiz, spektral (UV, IR, 1H NMR, HSQC-2D, HMBC-2D, LCMS-ESI ve LCMS-APCI) veriler ve X-ışını tek kristal analizi ile doğrulanmıştır. Tüm bileşiklerin, demir ve askorbik asit ile indüklenmiş lipid peroksidasyonunu inhibe edici, DPPH?, ABTS?+ ve süperoksid radikallerini giderici aktiviteleri ve Fe3+'ü Fe2+'e redükleyici güçleri araştırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, bileşiklerin potansiyel antioksidan olarak demir ve askorbik asit ile indüklenmiş lipid peroksidasyonunu inhibe ettiğini, DPPH?, ABTS?+ ve süperoksit radikallerini giderdiğini, indirgeyici güç gösterdiğini ve antioksidan olarak tıp ve endüstride kullanılabileceğini göstermiştir. Bileşik 3a, 3d ve 3e antikanser tarama için seçilmiş ve ön testlerde tüm bileşiklerin lösemi (K-562 and RPMI-8226), prostat (PC-3) ve meme (MCF7 and T-47D) kanser hücrelerine karşı sitotoksik olduğu bulunmuştur.

Summary:

The role of free radicals in cancer, diabetes, cardiovascular diseases, autoimmune diseases, neurodegenerative disorders, aging and other diseases has led to new medical insight. The development of synthetic compounds, capable of scavenging free radicals may be promising alternative in the treatment of these diseases involving free radicals and oxidative stress. In this study, 5-chloro-3H-spiro-[1,3-benzothiazole-2,3?-indole]-2?(1?H)-one derivatives (3a-g) were synthesized from treatment of 1H-indole-2,3-diones (1a-g) with 2-amino-4-chlorothiophenol (2) in ethanol. Structures of the synthesized compounds were confirmed by elemental analysis, spectral (UV, IR, 1H NMR, HSQC-2D, HMBC-2D, LCMS-ESI and LCMS-APCI) data and single crystal X-ray analysis. All compounds were tested for their abilities to inhibit lipid peroxidation, induced by Fe3+/ascorbate system, scavenge DPPH?, ABTS?+ and superoxide radicals, and to reduce Fe3+ to Fe2+. The results presented in this study showed that all compounds possess high degrees of potency in inhibiting lipid peroxidation and demonstrate scavenging activities against the DPPH?, ABTS?+ and superoxide radicals, indicating their possible value as antioxidants in medicine and industry. Compounds 3a, 3d and 3e were selected for anticancer screening and all compounds were found to be cytotoxic against leukemia cell lines (K-562 and RPMI-8226), prostate cancer cell line (PC-3) and breast cancer cell lines (MCF7 and T-47D) in the primary screen.