Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

2018

5. sınıf Türkçe ders kitabındaki atasözlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi

An investigation of proverbs in the 5th grade Turkish coursebook in terms of values education

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 528943

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma, değerleri yansıtan atasözlerini belirlemek, yeni müfredata göre hazırlanan MEB yayınlarına ait 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan atasözlerinden kök değerlerle ilgili olanların görünümünü tespit etmek ve kitaptaki etkinlikleri atasözleri ve değerler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. MEB'in belirlediği değerlerden yola çıkarak Ömer Asım Aksoy'un Atasözleri Sözlüğü incelenmiş, 10 kök değerle ilgili atasözleri tespit edilmiştir. Bu değerler; adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverliktir. Atasözleri Sözlüğü incelendiğinde, bu değerleri yansıtan 552 atasözüne rastlanmıştır. Değerler eğitimi konusunda yapılan çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada 2017 yılında belirlenen kök değerlere göre atasözlerinin tasnifi yapılmıştır ve 2017-2018 yılında kullanılan 5. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan atasözlerinin değerler bakımından görünümüne bakılmıştır. Ayrıca kitapta yer alan etkinlikler de atasözleri ve değerler eğitimi bakımından incelenmiştir. Bu çalışmada, yeni müfredata göre hazırlanan 5. Sınıf Türkçe ders kitabı değerleri yansıtan atasözleri varlığı bakımından incelenmiştir. İnceleme sonucu kitapta 27 atasözüne rastlanmıştır. Bu atasözlerinden 18 tanesi belirlenen 10 kök değerle ilgilidir. Geri kalan 9 atasözü farklı değerleri yansıtmaktadır. Ayrıca kitapta yer alan etkinlikler de atasözleri ve değerler açısından incelenmiştir. Yapılan incelemelerden ve elde edilen bulgulardan hareketle, değerler eğitiminde atasözlerinin kullanımının etkili bir yöntem olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Değerler Eğitimi, Atasözleri, Türkçe Dersi, Ders Kitabı

Summary:

This study has been conducted to determine the proverbs reflecting values in the 5th grade MoNE (Turkish Education Ministry) Turkish coursebook designed on the basis of the new curriculum , to identify the appearance of the proverbs related to basic values and to investigate the activities in the book in terms of proverbs and values. Based on the values determined by MoNE ,a research has been carried out on Ömer Asım Aksoy's Proverb Dictionary and 10 proverbs have been identifed about the basic values; justice, friendship, honesty, self-control, patience, love, responsibility, patriotism and helpfulness. When the proverb dictionary has been examined, 552 proverbs reflecting these values have been found. As opposed to the other studies carried out on the values education, in this study proverbs have been classified according to the basic values determined in 2017 and the appearance of values in the 5th grade Turkish coursebook used in 2017-2018 education year has been examined. The activities taking place in the book have been investigated in terms of proverbs and values. In this study, the 5th grade Turkish coursebook has been examined in terms of proverbs expressing values. As a result of the study, 27 proverbs have been encountered in the book.18 of these proverbs are related to 10 basic values. The rest of 9 proverbs reflect different values. At the same time, the activities of the book has been looked through in terms of proverbs and values. In relation to the investigations and findings of the study, it can be said that using proverbs in values education is a good technique. Key Words:Values Education, Proverbs, Turkish Lesson, Coursebook