Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Enerji Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı / Enerji Bilim Dalı

50 Hz elektromanyetik alanlar ve biyolojik etkileri

50 Hz electromagnetic fields and their biological effects

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 333095 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknolojinin gelişimi ve nüfusun hızla artması ile birlikte, yaşamın her alanında kullanımı artan elektrik enerjisinin zararlı etkileri olup olmadığı bir merak konusudur Elektrik enerjisinin iletilmesi ve kullanımı sırasında çevreyi ve insanları etkileyebilecek elektromanyetik alanlar oluşmaktadır Çağdaş yaşamın bir gerçeği olarak evlerde, işyerlerinde ya da okulda elektriğin üretimi iletimi ve kullanılmasından kaynaklanan elektromanyetik alanlara (EMA elektrik ve manyetik alanlar ya da kısaca elektromanyetik alanlar) maruz kalırız Biyomanyetolojinin prensipleri gereği, insan vücudunun manyetik özellikleri vardır Tıpkı su ve hava gibi manyetik alan insan vücudunun gerekli bir parçasıdır Dünyanın manyetik alanı ile insan vücudunun manyetik alanı arasında uyumlu bir iletişim mevcuttur Fakat bu harmoni yüksek gerilim, cep telefonları, her türlü iletim ve yayın istasyonları gibi kaynaklar ile sık sık bozulan ve elektrosmog denilen elektromanyetik kirliliğin etkisindedir Enerji iletim hatlarının çevresinde, akımdan dolayı manyetik alanlar meydana gelmektedir 50 Hz frekanslı bu alanların çevredeki insanlar, hayvanlar ve bitki örtüsü üzerindeki biyolojik etkilerinin belirlenebilmesi için araştırmalar yapılmaktadır Bu konuda yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlardan yararlanılarak, manyetik alanlara sınır değerler getirilmiştir Enerji iletim hatlarının planlanmasında en uygun düzenin belirlenmesi için manyetik alan hesabının yapılması büyük önem taşımaktadır Günümüzde elektromanyetik alanların hücre ve doku sistemleri üzerindeki biyolojik etki mekanizmasını incelemek üzere pek çok çalışma yapılmaktadır 50-60 Hz'de kuvvetli alanlar içerisinde uzunca bir süre yaşamak zorunda olan insan, hayvan ve bitkilerdeki olası fizyolojik ve biyolojik etkileri belirlemek amacı ile hem deneysel hem de epidemiyolojik çalışmalar yapılmaktadır Elektrik tesislerinden kaynaklanan elektromanyetik alanların civardaki canlılar üzerindeki olası olumsuz etkileri konusunda çalışmalar halen devam etmektedir Bu konuda bazı hükümetler önemli ulusal çalışmalar başlatmıştır ve ilerleyen birkaç yılda önemli çalışma sonuçları elde etmeyi beklemektedirler Dünya ve canlılar arasında kendiliğinden var olan (orijinal) elektromanyetik alanların bir dengesi ve bazı faydaları olmalarına karşın günümüzde EMA'ya maruz kalmanın sağlık yönünden ters etkilerinin olduğuna dair bazı bilgiler ve araştırmalar vardır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Nowadays, the usage of electricity increases together with the improving technology and increasing population It becomes a questionmark whether the electric energy has dangerous impacts on people health or not During the usage and transmission of the electricity, electromagnetic fields are formed which will effect the enviroment and humanbeingst It is a modern fact of life that whether we are at work, at home, or at school, we are all exposed to Electromagnetic Field (EMF?s-electric and magnetic fields or electromagnetic field) produced by the generation, transmission, and use of electricity According to the biomagnetology principles, human body has magnetic properties Such as water and air, magnetic field is an essential part of human body The earth magnetic field and human body magnetic field comminicate to each other in harmony But this harmony can be frequently destroyed by source of EMF pollution like high voltage, cellular phones, every types of transmission and broadcasting stations which is called electrosmog Magnetic fields occur around energy transmission lines because of currents Researchers have been studying to determine the biological effects on human, animals and plants of these power frequency fields By using th results obtained from the studies on this subjects, the limitation of the magnetic fields are determined In the stage of the planning of the power transmission lines, the calculation of magnetic fields is very important to determine the most convenient configuration Currently, there are many studies to understand how the electromagnetic fields effect cells and tissues of biological systems There are a lot of experimental and epidemiological studies about possible physiologic and biologic effects of 50-60 Hz power frequency fields on the human, animal and plants that are exposed to those fields, for a long time Studies about possible negative effects of electromagnetic fields due to electrical installations on living creature have just gone on Some governments have initiated a national EMF research effort and important study results are expected in the next few years Although the original EMF between the earth and the alives has a balance and some advantages, at present, we have some informations and research to determine if EMF exposure causes adverse health effects The information in this thesis should help to understand the scientific basis for the concerns and the uncertainties about EMF exposure on alives ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.