Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Maliye Anabilim Dalı / Maliye Bilim Dalı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun mali saydamlığa katkısı

The contribution of Public Financial Management and Control Law no: 5018 to fiscal transparency

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265619 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İktisadi ve mali alanda istikrarın sağlanmasında saydamlık kavramının önemli bir rolü vardır Özellikle son dönemlerde yaşanan finansal krizler neticesinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında saydamlık, ülke ekonomileri için giderek önem kazanan bir kavram haline gelmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Transparency has a crucial role for maintaining fiscal and economic stability Transparency has become an issue of growing attention for national economies, particularly in the context of restructuring schemes following recent financial crises The financial crises, have directed the countries to commence studies on fiscal stability and as a consequence of these studies, an opportunity of evaluating the fiscal stability on a factual basis has been obtained On the basis of generally accepted standards and principles, several studies are being implemented and as result of these studies comparison between the countries has become feasible ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.