Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye Bölümü / Maliye Anabilim Dalı / Maliye Bilim Dalı

5018 sayılı kanun çerçevesinde ?mahalli idareler maliyesi otomasyon sisteminin?etkinliği İstanbul Büyükşehir uygulaması

The effectiveness of ?automation system of local administrations treasury in the frame of law no 5018 İstanbul Metropolitan Municipality

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 271040 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde yerel yönetimler, çeşitli kamu hizmetlerini daha etkin verebilmek için yoğun bir çaba harcamaktadırlar. Hizmetlerin kalitesi kuşkusuz iyi bir organizasyondan geçmektedir. Söz konusu dünyanın sayılı şehirlerinden biri olan İstanbul'un hizmetlerini gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu organizasyonun önemi daha artmaktadır.Mahalli idareler, hizmet birimleri olduklarından kaynakların kullanımı çok önemli olup hesap verilebilirliğin, şeffaflığın gerçek değerini bulduğu kurumlardandır. Bu bağlamda tüm aktivite kayıtlarının tam, doğru ve hızlı tutulması gerekmektedir. Kararların optimum seviyede doğru olması gerekmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununun uygulamaya girmesi ile Kamu Yönetimine bir çok önemli yenilikler gelmiştir. Bu yeniliklerin uygulamalarının nasıl yapılacağı, zihinsel dönüşümlerin, alışkanlıkların nasıl aşılacağı merak edilen bir konuydu. İstanbul Büyükşehir belediyesi bu konuda çok önemli adımlar atmıştır. Tüm mahalli idarelere örnek olacak uygulamalar yapmıştır. Bu uygulamalardan biri Mahalli İdareler Maliyesi Otomasyon programıdır. Bu sistem, belediye içinde tüm idari ve mali konuların uygulamalarını tamamen yenilediği gibi iç ve dış denetimleri eski ile kıyas kabul edilmeyecek kadar düzenlemiştir. Teknolojik alt yapının düzenlenmesi ile bu gelişmeleri hizmetlere kanalize etmek mümkün olmuştur. Tezimizde 5018 Sayılı Kanun'un getirdiği yenilikleri, Mahalli İdarelerin önemini ve yasa hükümlerinin, otomasyon programı ile nasıl etkin kılındığını ortaya koymaya çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamasını anlatacağız.

Summary:

In this day and age, local governments make a great effort to give various public services more effectively. The quality of the services undoubtedly depends on a good organization. When Istanbul Metropolitan Municipality, which serves one of the most significant cities of the world Istanbul, is in question, organization becomes more important.For local governments are service units, the use of sources is really important, and these organizations do justice to accountability and transparency. Therefore, all of the activity records should be complete, faultless, quickly registered. The decisions should be optimally right. Numerous innovations are brought to public administration with Public Finance Management and Control Law no 5018 became valid. The question that how these innovations would be applied and how the habits would be overcome and mental transformation would be completed was an issue of concern. Istanbul Metropolitan Municipality took significant steps regarding this issue. They performed applications that should be set an example to all local governments. One of these applications is Local Administrations Treasury Automation Program. This system, not only renovated all administrative and financial applications in municipality completely, but also reorganized internal and external audits in a much better way than the old system. The reorganization of technological infrastructure made it possible to canalize these developments to the services. This thesis will discuss the innovations Law no 5018 brought, the importance of local governments and how the automation program makes the statutory provisions effective as well as presenting Istanbul Metropolitan Municipality application.