Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Çağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

5237 Sayılı Türk ceza Kanunu'nda görevi kötüye kullanma suçu

Misconduct crime in the Turkish Criminal Law Number 5237

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 471828 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin bir kısmı kamu idaresi tarafından karşılanmaktadır. Kamu idaresi bu hizmetleri idarenin temelini oluşturan kamu görevlileri eliyle yerine getirmektedir. Toplum ise hizmetleri yerine getiren kamu idaresine karşı güven duymaktadır. Duyulan güveni kanunlar ve yaptırımlarla koruma altına almıştır. Bu kanunlardan birisi de Türk Ceza Kanunu madde 257'de yer alan, Görevi Kötüye Kullanma suçudur. Görevi kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 2. Kitabının "Millete ve Devlete Karşı Suçlar" başlıklı 4. Kısmının "Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı suçlar" başlıklı 1. Bölümünde yer almaktadır. Görevi kötüye kullanma suçu sadece kamusal faaliyete katılan kamu görevlileri tarafından işlendiği için özgü bir suçtur. Sarsılan inancın ve güvencin yaptırımsız kalmaması açısından kanun koruyucu tarafından kamu idaresinin güvenirliğine karşı işlenen spesifik suç tiplerinin dışında güvenin sağlanması, korunması amacıyla oluşturulmuştur. Genel tamamlayıcı bir suçtur.

Summary:

Some of the services that society needs are met by the public administration. Public administration has to fulfill by public servants form the basis of the administration of these services. Society takes fulfilling the trust against the public administration services. To ensure the continued confidence that the community has an important place in the public administration. It has been preserved with confidence in the law and sanctions. One of these laws contained in Article 257 of the Turkish Penal Code, Position Abuse is a crime. Criminal malfeasance, Book 2 of the Turkish Criminal Code, "Crimes Against Nation and State" of Part 4, entitled "Offenses Against the reliability and functioning of the Public Administration entitled" located in Section 1. Malfeasance crime is a crime committed by specific only to public officials who participated in public activities. Beliefs and shaken by protective legislation in terms of confidence Un having no sanctions maintaining confidence than the specific types of crimes committed against the reliability of the public administration was established to protect. Overall it is a complementary offense.