Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

53 no'lu Şer'iyye siciline göre Adana'nın sosyo-ekonomik tarihi

Soci-economic history of Adana according to the register of the court number 53

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 186126 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adana 1608 yılına kadar Halep Eyaletine bağlı yurtluk ve ocaklık statüsündebir sancak iken, bu tarihten sonra stanbul'dan gönderilen valilerce yönetilen birOsmanlı Eyaleti olmuştur Ancak, Adana'nın konar-göçer aşiretlere dayanan toplumyapısı 1865'lere kadar değişmediğinden, valiler yanında çoğu zaman da mütesellimlertarafından yönetilmiştir Mütesellimliği elde etmek isteyen yerli eşraf ve ayanlararasında zaman zaman büyük mücadeleler yaşanmıştır Adana şehir merkezinde 1823 yılında 52 mahalle ve 1 384 avarız-hanesibulunmakta idi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

While Adana had been a Sanjak (subdivision of a province) with its status as acountry estate or a household dependent on Aleppo Province until 1608, it became anOttoman Province governed by the governors appointed by Istanbul Governmentfrom that date on But, since Adana?s social structure made of nomadic tribes has notchanged until 1865, it has usually been governed by the tax collectors beside thegovernors ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.