Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gerontoloji Anabilim Dalı

2012

55 yaş ve üzeri bireylerde fiziksel aktivitenin, algılanan sosyal destek ve iyi olma durumu üzerine etkisi

The effect of physical activity on social support and well-being for people over the age of 55 and older

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 325125

Tezi Bul
Özet:

Yapılan çalışmada 55 yaş ve üzeri bireylerde fiziksel aktivitenin, sosyal destek ve iyi olma durumuna etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Örneklem Antalya Konyaaltı merkez ilçesinde yaşayan 55 yaş ve üzeri, fiziksel aktivite yapan bireylerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan bireylere iyi olma durumunu ve algılanan sosyal desteği araştırmak için Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (Multidimensional Scale of Perceived Social Support MSPSS) ve WHO (Beş) İyilik Durumu İndeksi (1998 sürümü) uygulanmış, veriler basit korelasyon, kısmı korelasyon ve kay-kare, t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarında fiziksel aktivite ile iyi olma durumu ve algılanan sosyal destek arasında manidar bir farklılık saptanmıştır (p<,05).

Summary:

This study aims to determine the effect of physical activity on social support and well-being for people over the age of 55 and older. The sample consists of people living in the center of Antalya City, Konyaaltı district and being physically active. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support MSPSS and the WHO-five Well-being Index has been used in order to study well-being and the perceived support. Pearson correlation coefficient, partial correlation, chi-square and independent t-test have been used for the analysis. The relation between physical activity and social support and well-being were statically significant (p<,05).