Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

5510 Sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılık

Voluntary insurance within the scope of code no. 5510

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 417764 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Herkesin zorunlu sigortalı olarak sosyal sigorta kapsamına girmesi mümkün olmamakta ya da zaman içerisinde zorunlu sigortalılık niteliği kaybedilebilmektedir. İsteğe bağlı sigorta uygulaması ile zorunlu sigortalı olamayan kişilerin sosyal güvenlik çemberi içerisine girmeleri sağlanmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılığı incelediğimiz çalışmamızda öncelikle sosyal sigorta tipleri açıklanmış ve isteğe bağlı sigortanın sosyal sigorta tipleri içerisindeki yeri belirlenmiştir. Daha sonra, isteğe bağlı sigortalılık kavramı ile isteğe bağlı sigortalılığın hukuki niteliği üzerinde durulmuş ve isteğe bağlı sigortalılığın 5510 sayılı Kanun dönemine kadar geçirdiği tarihsel gelişim aktarılmıştır. İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişilerin sahip olması gereken şartlar hali hazırdaki 5510 sayılı Kanun hükümleri ile önceki yasal düzenlemeler karşılaştırılarak anlatılmıştır. Ayrıca, isteğe bağlı sigortalılığın ne zaman başlayacağı ve sona ereceği hususları ile isteğe bağlı sigortaya ilişkin hükümler irdelenmiştir. Son olarak ise isteğe bağlı sigortalılığın sonuçları, öğretideki görüşler ve yargı kararları ışığında açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: İsteğe Bağlı Sigorta, Sosyal Sigorta, Zorunlu Sigorta, 5510 Sayılı Kanun.

Summary:

It's not possible for everyone to be under an insurance coverage or compulsory insurance has been loosed over time. People without compulsory insurance can be involved to social security by voluntary insurance implementation. In this study of examination of voluntary insurance, we first explained social security types and then determined the place of voluntary insurance among them. Later, we emphasized voluntary insurance concept with its legal characteristic and historical development of voluntary insurance until the code no. 5510. Terms and conditions to get under the coverage of voluntary insurance are explained by comparing the code no. 5510 and previous ones. We also addressed the coverage time period and provisions of voluntary insurance. Lastly consequences of voluntary coverage are tried to be explained in conjunction with thoughts in doctrine and adjudications. Keywords:Voluntary insurance, social security, compulsory insurance, the code no.5510.