Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı

2010

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı

Income shifting by transfer pricing according to Company Tax Law 5520

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 261900

Tezi Bul
Özet:

Transfer fiyatlandırması bir şirketin bölümleri arasında alım satımı yapılan ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması olarak tanımlanmaktadır. Çok uluslu işletmeler tarafından ilişkili şirketleri ve şubeleriyle yaptıkları alım satım işlemlerinde ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesinde kullanılan bir uygulamadır. Kârları yükseltip alçaltmak amacı doğrultusunda masrafların bölümler arasında dağıtılmasıyla ödenmesi gereken vergiler ve temettüler üzerinde etkili olan bir araçtır.Günümüz şartlarında sermayenin ülke sınırlarını aşarak yayılması ve şirketlerin faaliyet alanlarını genişletmesi, transfer fiyatlandırmasını uluslararası niteliğe kavuşturmuştur. Konu çok uluslu işletmeleri olduğu kadar vergi idarelerini de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü transfer fiyatlandırması ile ilgili düzenlemesi olmayan ülkeler, diğer ülkelere nazaran vergi kaybına uğramaya başlamışlardır. Burada amaç kazançların transfer fiyatlandırması yoluyla aşındırılmasının engellenmesidir.Ülkemizde 21 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile vergi güvenliğinin arttırılması, belirsizliğin ortadan kaldırılması, yabancı sermaye için güvenli bir ortamın oluşturulması ve OECD modeline uyum sağlanması amacıyla transfer fiyatlandırması yeniden düzenlenmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesindeki düzenlemeler ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapılarak kurumların kârlarını düşük göstermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.Son yıllarda sayıları artan şirket birleşmeleri ve özelleştirmeler nedeniyle transfer fiyatlandırması konusunun etraflıca incelenmesi gerekli olmuştur. Tezde konu dünyadaki sorunları ile birlikte ele alınmıştır.

Summary:

Transfer pricing can be described as the pricing of goods and services transferred between different units of a company. It is a mechanism used by multinational companies for valuing the goods and services traded with subsidiaries and associated companies. It can be regarded as an instrument with which costs are allocated among the different units to maximise or lower profits so as to optimise the amount of taxes to be paid and dividens to be distributed.The fact that transfer pricing has gone beyond borders and expanded companies? activities has given it an international quality. It concerns tax payers as well as tax administrations. The reason is that the countries that lack transfer pricing rules have to face more tax losses. Therefore, the purpose of the rules is to prevent these type of losses.In our country, transfer pricing rules have been rearranged by the new Corporate Tax Law being effective on June 21, 2006 and increasing tax security, eliminating uncertainty, creating a safe environment for foreign capital and being in synch with the OECD Guidelines. With the rulings in the Corporate Tax Law number 5520, article 13, companies are prevented from reporting low incomes.Over the last few years, the number of mergers and acquisitions and privatization of companies have increased. Therefore, transfer pricing needs to be analyzed in more detail. In the study, the transfer pricing complications around the world are discussed.