Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

556 sayılı KHK'ya göre marka hakkına tecavüz ve hakkın korunması

Infringement of trademark and protection of trademark rights according to the Decree-Law no:556

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291641 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Eski çağlardan bu yana, mal ve hizmet üretenler, kendi mal ve hizmetlerini emsallerinden ayırt etmenin yollarını aramışlar ve sonunda kendilerine özgü işaretler kullanma yolunu tercih etmişlerdir. Günümüzde marka olarak ifade edilen bu işaretler iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.Bir işletmenin uzun yıllar boyunca ayakta kalması ve adından söz ettirmesinin en büyük faktörlerinden biri de işletmenin piyasada tanınan markasıdır. Bu nedenle, azımsanmayacak derecede önemli bir ekonomik değere sahip olan markalardan bazı kimselerce aynen ya da benzerleri kullanılarak faydalanılmaya çalışılması her zaman için mümkündür. İşte bu tehlikenin önüne geçebilmek amacıyla, özellikle 19. yüzyıldan bu yana, marka hakkı ve marka hakkının korunması hem ulusal hem de uluslararası hukukların ilgilendiği ve düzenlediği konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde de Marka Hukukunu düzenleyen ve marka haklarının korunmasını sağlayan yasal düzenlemeler 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve Uluslararası Marka Hukukuyla da zenginleştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Ulusal ve uluslararası mevzuattaki tüm bu düzenlemelerin amacı marka hakkını, olası tecavüzlere karşı korumak ve eğer tecavüz gerçekleşmişse de bunun giderilmeye çalışılarak markanın korunmasını sağlamaktır.Çalışmamızda da marka hakkının korunması bakımından, Türk Hukuku'nda tescilli marka hakkına tecavüz halleri ve tecavüz durumunda marka hakkı sahibinin özel hukuka ilişkin talepleri incelenmeye çalışılmıştır.

Summary:

From ancient times to present days, the producers and service providers have always researched the ways to distinguish their products and services from similars and eventually they have chosen to use characteristic signs. In modern age these signs are called ?Trademark? and they have become one of the indispensables of commercial life.A well known trademark of an enterprise in the market is one of the greatest factors enabling the enterprise survive and remain popular for many years. For this reason, by using similar or identical marks, it is always possible for some people to try to take advantage of the trademark which has a great economic value. Accordingly, with the purpose of preventing said risk, particularly from 19th century onwards, the issue of intellectual rights bears an important part in developing and studies of both: national, as well as international law. In our country the legislation for protection of trademark rights has emerged in 19th century as well and reached to the present by being enriched through International Trademark Law. The aim of all said national and international legislations is to protect the trademark right against possible violations and if the infringement occurs, to provide protection by endeavouring to eliminate the infringement.In our study, it has been intended to examine cases of infringement of registered trademarks and the civil law remedies for trademark owner in the event of infringement, with regard to the protection of trademark right under Turkish Law.