Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı

5607 sayılı kaçakçılıkla müadele kanunu kapsamında gümrük kaçakçılığı suçları

Within 5607 numbered law of contenstation of smuggling customs smuggling crimes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 231052 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

5607 sayılı Kanunun 1.maddesinde ?Bu kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usul ve esaslarını belirlemek? şeklinde düzenleme ile kanunun amacı düzenlenmiştir. Niteliği yönünden belirli bir konuyu düzenleyen özel bir ceza yasası olan Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, doğal olarak önce suçları ve cezaları, daha sonra kaçakçılığı önleme ve izleme yöntemlerini ele almaktadır.5607 sayılı Kanun, mülga 4926 sayılı Kanununa göre daha derli toplu, sistemli ve kanunun amacı açıkça belirtilmiştir. Bunun yanında sade bir dil kullanılmış olunmasıyla yanlış yorumlamalara mahal verilmemeye çalışılmıştır.5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu özel bir Ceza Kanunu niteliğindedir, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları aynı maddede düzenlenmiştir. Ayrıca suç ve kabahat ayrımına gidilmiş, suçlar ve kabahatlere uygulanacak genel hükümler için Türk Ceza Kanununa yollamalar yapılmıştır.

Summary:

The aim of the law 5607, is arranged by arranging the first topic of as ?The aim of the law is to prevent the acts and the sanctions of the illegal trading, to follow, to determine the principles and methods?. Naturally; on Anti-Smuggling a private penalty law arranging an definite issue because of its characteristic, firstly deals with the crimes and the penalties, later deals with the preventing and the following of illegal trading.The Law 5607 is rather regular and systematic compared to The Law 4926. Also its aim is stated more clearly. At the same time its simple language prevents the misunderstanding of the law.In The Law 5607 Anti-Smuggling according to the stated crimes and faults, orientations are done to Turkish penal code, according to the situation of attempting, partnership and assemblage; it?s stated that each crime will be punished separately if document forgery is done.