Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı

6-7 Ekim olayları'nın yazılı basında sunumu

Presentation of 6-7 October events in printed media

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 452030 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, 6-7 Ekim Olaylarının Türk yazılı basınındaki yansımalarını ve olaylara ilişkin haber söyleminin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada, Sabah, Hürriyet, Özgür Gündem gazetelerinin 7 – 8 – 9 – 10 Ekim 2014 tarihlerindeki 6-7 Ekim Olaylarına ilişkin haber metinleri incelenmiştir. Çalışmanın dayanak noktası, incelenen gazetelerin 6-7 Ekim Olaylarına dair oluşturdukları haber söylemidir. Çalışma, 6-7 Ekim Olaylarının nasıl haberleştirildiği üzerinde durmaktadır. Çalışmada haber metinleri incelenirken Van Dijk'ın eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Eleştirel söylem analizi neticesinde bazı bulgular elde edilmiştir. Bu bulgulara göre, incelenen her gazetenin 6-7 Ekim Olaylarını kendi ideolojisine göre yorumladığı açıktır. İncelenen gazeteler olaylara kendi ideolojileri içinde olumlu ve olumsuz bir anlam atfederek, farklı yorumlar ve farklı gerçeklikler getirmiştir. Gazetelerin, olaylar konusunda topluma yön vermek için haberleri belirli bir çerçevede sunduğu ve bu çerçevenin de haber metinlerinde kullanılan başlıklar, kelime seçimleri, kaynaklar, retorik ve görsel malzeme gibi unsurlar tarafından sağlandığı açıkça görülmüştür. Anahtar Kelimeler: 6-7 Ekim Olayları, İdeoloji, Haber, Haber Söylemi, Eleştirel Söylem Analiz

Summary:

This study aims to investigate reflections of 6-7 October Events in Turkish printed media and news discourse about events. In this study, news texts of Sabah, Hurriyet, Ozgur Gundem newspapers on 6-7th October events between 6-10th October 2014 were investigated. Reference point of this study is news discourses that investigated newspapers formed on 6-7th October Events. Study elaborates how 6-7th October Events are reported as news. In study, while analysing news texts, Critical Discourse Analysis methodology of Teun Von Dijk is used. Some findings are obtained as a result of Critical Discourse Analysis. According to these findings,it is obvious that each investigated newspaper interpret 6-7 October Events in line with their ideologies. Investigated newspapers have brought different interpretations and realities by assigning a meaning negatively and positively in line with their ideologies. It is obviously seen that newspapers present the news within particular frame to dominate the events and this frame is provided by factors such as used headlines in news text, word choices, sources, rhetoric and visual materials. Keywords: 6-7 October Events, News, News Discourse, Ideology, Critical Discourse Analysis