Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

6.-9. yüzyıllar arasında Batı Türkistan tarihi

The History of the West Turkistan between the 6.-9. centuries

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100014 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Hazar Denizinden, Çin'e kadar uzanan Batı Türkistan'da Hunlar döneminden itibaren Türkler yaşıyordu. Hunlardan sonra bölgeye Ak Hunlar hakim oldular. Ak Hunlarla aynı dönemde yaşayan Juan Juanlar da Türkistan'ın doğu bölgelerinde ve Moğolistan'da hüküm sürdüler. Bu iki devlet altıncı yüzyılın ortalarında Kök Türk Devleti'nin kurulmasıyla yıkılma safhasına girdiler. Kök Türk Devleti, özellikle İstemi Yabgu'nun çalışmalarıyla Batı Türkistan'a hakim oldu. Yaklaşık iki asır kadar Batı Türkistan'da Kök Türkler hüküm sürdüler. Bölgedeki ticari ve kültürel hayata büyük katkıda bulundular. İpek Yolunun aktif olarak çalışmasını sağladılar. 8. yüzyılın başlarında Batı Türkistan için yeni bir dönem başladı. Arabistan'da doğan İslamiyet, bu dönemde Ceyhun sınırına kadar dayandı. Ceyhun'u geçen İslam orduları Batı Türkistan' m Baykend, Buhara, Semerkand gibi bölgelerini ele geçirdiler. Bu dönemde Batı Türkistan'da Kök Türk hakimiyeti zayıflamıştı. Araplara karşı en önemli mücadeleleri Türgişler verdiler. Talaş Savaşı'ndan sonra Batı Türkistan'daki Türklerin temsilcileri Karluklar oldular. Savaşta yenilen Çin, Türkistan emellerinden vazgeçerken, Türkler de yavaş yavaş İslamiyete girmeye başladılar. 10. yüzyıldan itibaren bölgede Türk-İslam devletleri kurulmaya başladı.

Summary:

SUMMARY In the West Türkistan that is extended from the Hazar Sea to China, Turks have been living since the area of the Huns. After the nuns the White Huns dominated the area. And the Juan Juans who existed in the some period with the White Huns, reigned in the eastern parts of Türkistan and Mongolia. They contributed to a great extent to the commercial and cultural life in the region. They helped the Silk Road operate in an active manner. These two states lost their rules by the establishment of the Kök Türk State. Kök Turks dominated the West Türkistan thanks to especially the doings of İstemi Yabgu, They were active in the region for approximately two hundred years. In the early 8. century, a new period began for the west Türkistan. Islam that had been born in Arabia, arrived till frontiers of Ceyhun in this period. The Islamic armies which had passed Ceyhun, occupied such parts of West Türkistan as Baykend, Buhara, Semerkand.During this period in the West Türkistan, the rule of the Kök Turks had weakened. Türgiş generated the biggest strugges againts the Arabians. After the Talas War, Karluks became the represantatives of the Turks in the West Türkistan while China, having been beaten in the war, gave up its goals about Türkistan, Turks began to adopt Islam in a gradual manner. Beginning from the 10. century. Turkish-Islamic states started to be founded in the area.