Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim Anabilim Dalı / Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bilim Dalı

6. sınıf öğrencilerinin matematik yeteneğindeki cinsiyet farklılıkları: ÜYEP örneği

Gender differences in mathematical ability of 6th graders: The EPTS(ÜYEP) case

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361720 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada genel matematik yeteneğindeki ve matematik yeteneğinin alt becerilerindeki cinsiyet farklılıkları incelenmiştir Araştırma, Anadolu Üniversitesi bünyesinde yer alan Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP)'na 2009-2013 yılları arasında başvuru yapan 1393 6 sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir Katılımcıların 683'ü kız, 710'u ise erkektir Araştırmada matematik yeteneğini ölçmek için, matematik alanında üstün yetenekli öğrencileri tanılamak amacıyla geliştirilmiş olan Matematiksel Yetenek Testi (MYT) kullanılmıştır Sayı dizileri, sayısal analoji, figüratif rotasyon, figüratif diziler, figüratif analoji, koşullu mantık, lineer mantık, sayılar-ölçme, cebir, geometri ve istatistik-olasılık olmak üzere 11 alt testten oluşan MYT, bu alt testlere ilişkin becerilerin yanı sıra genel matematik yeteneğini de ölçmektedir Araştırmada matematik yeteneğindeki cinsiyet farklılıkları üç kategoriye göre incelenmiştir: genel matematik yeteneği, matematik yeteneğinin alt becerileri ve genel matematik yeteneğindeki üst ve alt %10'luk dilimler ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The purpose of this thesis was to investigate gender differences in mathematical ability with a focus on differences in components and among high and low ability The study included 1393 sixth grade students who applied for admission to the Education Programs for Talented Students (EPTS) at Anadolu University from 2009 to 2013 Of the participants, 683 were girls and 710 were boys The TMT (Test of Mathematical Talent) developed to identify talented students in mathematics was used to measure students' mathematical ability The TMT includes eleven subtests: number series, numerical analogy, figurative rotation, figurative series, figurative analogy, conditional logic, linear logic, numbers-measurement, algebra, geometry and statistics-probability ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.