Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı

6 yaş çocuklarının günlük yaşamlarında tercih ettikleri etkinlikler ve annelerin bu konudaki görüşlerinin belirlenmesi

The daily life activities which are preferred by 6 years old children and determination of their mothers? view on this topic

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 324834 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşamlarında Tercih Ettikleri Etkinlikler ve Annelerin Bu Konudaki Görüşlerinin BelirlenmesiOkul öncesi dönemden başlayarak yaşam boyu devam eden eğitim hayatı boyunca, çocukların katıldığı tüm etkinlikler onların gelişimlerini ve becerileri etkiler. Bu araştırmada da çocukların gün içinde katıldıkları etkinlikler belirlenmeye çalışılırken, annelerinin de bu konudaki görüşleri incelenmeye çalışılmıştır.Araştırmanın evrenini Rize İlinde 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 6 yaş grubundaki çocuklar ve anneleri oluşturmaktadır. Örneklem grubuna rastlantısal olarak seçilmiş 48 çocuk ve anneleri alınmıştır.Araştırmanın bulgularına göre çocukların gün içinde yapmaktan en çok hoşlandıkları etkinlik, birlikte etkinlik yapmaktan hoşlandıkları kişi, televizyonda izlemekten en çok hoşlandıkları programlar, hoşlandıkları kitap türleri konularında anneleri ile benzer yanıtlar verdikleri, çocukların oynadıkları oyuncaklar, sinema ve tiyatroda izlenilen film ve oyunlar, katıldıkları sportif etkinlikler gibi konularda ise anneleri ile farklı görüşlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır.Sonuç olarak çocuklar ile onların gelişimleri üzerinde önemli etkileri olduğu düşünülen annelerin çocukların gün içinde yaptıkları etkinlikler ile ilgili olarak çocuklarınınkine benzer görüşleri olmakla beraber çocuklarından farklı görüşlere de sahip oldukları söylenebilmektedir. Annelerin çocuklarının yapmaktan hoşlandıkları etkinlikleri gözlemeleri, bunları birlikte hatta ailece yaparak zenginleştirmeleri, onların ilgi alanlarını tespit etmeleri ve tiyatro, spor vb. alanlarda daha fazla ve çeşitli etkinlik sunmaları çocukların günlük yaşamlarını etkin geçirmelerini sağlayacaktır.

Summary:

The Daily Life Activities Which Are Preferred by 6 Years Old Children and Determination of Their Mothers? View on This Topic.Starting from the pre-school education through children's whole education life all social activities that they enjoy effect the development of their communicative abilities. By this research it is trying to find out the daily life activities which are preferred by 6 years old children and to determinate the amount of information that mothers have about the preferences of children.The sample of the research is formed by 6 year children who study in the public pre-schools in Rize in 2009-2010 somestr, their mothers and sampling includes 48 children and their mothers who were chosen randomly.According to the results of research, it is found that while children and their parents gave similer answers about the topics such as the most prefered activity, the person whom they make the activity with, the most watched program in the tv, the most liked book to read, they have different opinions about topics such as the games played by children, the films watched in cinema and theater, sports activitiy.As a result it is find out that while children and mothers can have similar opinions also they can have completely different opinions about the activities that children prefer in their daily life. It is vital that mothers closely watch out their children?s daily life activities. Also they have to take part in their children?s daily life activities. By this way they can find out about their concerns and suggest much more different daily life activities like theater or sports activities vs. to their children.