Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Nevşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

60 numaralı (h.1265-1266/m.1848-1850) Tokat Şer'iyye Sicili'nin metni ve değerlendirilmesi

60 numbered (h.1265-1266/m.1848-1850) Tokat Şer'iyye Registry and assessment of text

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 265995 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1848-1850 (H 1265-1266) yıllarına ait olan ? 60 Numaralı Tokat Şer'iyye Sicil Defteri? nin çevirisi yapılarak, defterde yer alan belgeler doğrultusunda söz konusu döneme ait Tokat'ın idari ve sosyo-ekonomik yapısı üzerinde durulmuştur Üzerinde çalıştığımız tez üç bölüme ayrılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

1848-1850 (H 1265-1266) years, belonging to ?60 Number Tokat Shari?a Court Records Books?, the translation was made and the documents in books in accordance with such period of Tokat administrative and socio-economic structure are emphasized We are working on the thesis is divided into three sections Before we take as input section;were given general information about the Shari?a Court Records ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.