Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre adi ortaklıkta dış ilişkiler

External affairs in simple partnership according to Turkish code of obligations no 6098

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 438195 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adi ortaklık 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ilâ 645 maddeleri arasında düzenlenmiştir Adi ortaklık tüm ortaklık tiplerinin temelidir Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen ticaret ortaklıklarından farklı olarak adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur Tüzel kişiliğe sahip olmayan bir kişi topluluğu ise haklara ve borçlara sahip olamaz Çalışmada tüzel kişiliği olmayan bir ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkilerinin usulü ve niteliği incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Simple partnership is regulated in the articles no 620 to 645 of Turkish Code of Obligations Simple partnership is the base of all partnership types Simple partnership has no legal entity distinct from commercial partnerships which are regulated in the Turkish Commercial Code A community which do not have legal entity can not have debts and rights on its own In the study, the relationship procedure between strangers and a partnership without legal entity and legal characteristic of the relationship is analyzed ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.