Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı

2012

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kefalet sözleşmesinin şekli

Form of the bailment agreement according to the Turkish Code of Obligationso.No. 6098

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 316820

Tezi Bul
Özet:

Kefalet sözleşmesi, iktisadi hayatta sıklıkla karşılan şahsi teminat sözleşmelerinden biridir. Alacaklı ile kefil arasında yapılan bu sözleşme ile kefil, asıl borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından, kişisel olarak sorumlu olmayı üstlenir. Kefil böyle bir sorumluluk üstlenirken kural olarak bir menfaat elde etmez. Bu nedenle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile kefili koruyucu hükümlerin arttırıldığı gözlemlenmektedir. Çalışmamız kapsamında, kefalet sözleşmesinin kurulması aşamasında, kefile haklarını ve yükümlülüklerini ve özellikle girdiği rizikoyu en iyi gösteren araç olan şekil üzerinde durulmuştur.Bu kapsamda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile öngörülen nitelikli yazılı şekil şartının nasıl yerine getirileceği, kefalet senedinin kapsamı, kefalete ilişkin şeklin uygulanacağı ve uygulanmayacağı işlemler ve şekle aykırılığın sonuçlarının neler olacağından bahsedilmiştir.

Summary:

Bailment agreement is one of the individual guaranty contracts which is often encountered in the financial life. With this agreement, signed between the creditor and the bailsman, the bailsman accepts to be individually liable for the results caused by the fact that real debtor doesn't discharge his debts. In principle, the bailsman does not derive personal benefits by assuming such a responsibility. So, it is observed that protective provisions for the bailsman have been increased with Turkish Code of Obligations No. 6098. In this work, we focused on the form which best shows the bailsman his rights and responsibilities and especially the risks he takes during the formation of bailment agreement.In this context; we explained here how to fulfill the requirements for qualified letter form as set forth in Turkish Code of Obligations No. 6098, the scope of bailment agreement, the transactions for which bailment form shall be applied or not, as well as the results of violating the form requirements.