Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketin kendi paylarını iktisap etmesi

According to the Turkish Commercial Code No. 6102 company acquisition of own shares

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 331070 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim ve limited şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu?nda benimsenen kural olarak şirketin kendi paylarını iktisap edememesine ilişkin sistemi bertaraf etmiş ve anonim ve limited şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesine Kanunda belirtilen şartlara ve sınırlamalara uymak şartıyla izin vermiştir. Ayrıca Kanun, anonim şirketlerle ilgili düzenlemelerde, payların iktisabının bir nevi zorunluluk arz ettiği durumlar açısından, anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin sınırlandırmalarına ve şartlarına ilişkin bir kısım istisnalar kabul etmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, bu sistemi esas itibariyle, Avrupa Ekonomi Topluluğu?nun 13 Aralık 1976 tarihli 77/91 sayılı İkinci Şirketler Yönergesi?ndeki kurallardan esinlenerek kabul etmiştir. Anonim şirketin kendi paylarını iktisap etmesi, Kanunun 379 ilâ 389 uncu maddeleri arasında düzenlenmiştir. Limited şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ise, Kanunun 612 nci maddesinde ele alınmıştır. Bu çalışmada, anonim ve limited şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesinin şartları, istisnaları ve sonuçları ele alınmıştır. Bu konular incelenirken ihtiyaç duyuldukça, mehaz düzenlemelere değinilmiştir. Ayrıca bir şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin sebepleri ve sağladığı faydalar, şirketin kendi paylarını iktisap etmesi durumunda ortaya çıkabilecek sakıncalar ile şirketin kendi paylarını iktisabının hangi yollarla gerçekleşebileceği ele alınmıştır. Tüm bunlar ele alınmadan önce, anonim ve limited şirketler açısından pay ve pay senetleri hakkında, çalışmanın konusu açısından faydalı olabileceği düşüncesiyle, çalışma konusu kapsamında olmak üzere kısa bilgiler sunulmuştur.

Summary:

In the issue of the joint stock and limited liability companies? acquisition their own shares, Turkish Commercial Code No. 6102 removed the prohibitive system in Turkish Commercial Code No. 6762 and it allowed the joint stock and limited liability companies to acquire their own shares provided that they obey the conditions and restrictions indicated in the law. Besides, in the regulations with the joint stock companies, the law accepted some exceptions cases related to the joint stock company?s restrictions and conditions on the acquisition of its own shares, in terms of the cases that the acquisition of the shares is a compulsory in some way. Turkish Commercial Code No. 6102 accepted this system by being inspired from the rules in the European Economic Community?s Companies of Second Directives, dated December 13, 1976 and numbered 77/91. That the joint stock company acquires its own shares is regulated with the 379th to 389th articles of the law. And that the limited liability company acquires its own shares is dealt in the 612th article of the law. In this study, the conditions, exceptions, and results of a joint stock and limited companys? acquisition their own shares are discussed. While studying these issues, the referenced laws are mentioned when it is needed. The causes of a company?s acquisition its own shares and the benefits of this, the disadvantages that can occur in case a company acquire its own shares, and in what ways a company can acquire its own shares are also discussed. Before all these, short information is given about the shares and share certificates in terms of joint stock and limited liability companies, regarding to the scope of the subject, with the thought that it will be useful in terms of the study?s subject.