Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre sermaye şirketlerinde bölünme, birleşme ve tür değişikliği ile ilgili yenilikler ve bir uygulama

Innovations about the merger, spin-off and sort change in capital companies according to Turkish Commercial Code (6102) and an application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 363403 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AB uyum sürecinden yasal düzenlemelerde değişiklikler yapılmış olup bunlardan bir taneside 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTTK)'dur. Yapılan değişikliklerle kanun güncellenmiş olup eksik olan noktalar tamamlanmıştır. Daha kapsamlı bir hale gelmiştir. İncelediğimiz konu olan birleşme bölünme ve tür değiştirmede YTTK'da daha kapsamlı bir şekilde değişiklik yapılmış ve bölünme ilk defa konu olmuştur. Bu çalışmada özellikle YTTK'nın 134 ve 193. maddeleri dikkate alınarak, YTTK, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETTK), konu ile ilgili makaleler v.b kaynaklardan yararlanılarak sermaye şirketlerinde bölünme, devir, birleşme, nevi değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler araştırılıp ve bir uygulama ile anlatılmıştır. Uygulama örneği; limited olan bir şirketin anonim şirkete dönüşmesidir. Bu araştırma sonucu, sermaye şirketlerinde bölünme, devir, birleşme, nevi değişikliği ile ilgili getirilen yenilikler süreci izlenerek uygulanan örnekle konu pekiştirilmiştir

Summary:

Legislations are changed at EU harmonization process and one of them is Turkish Commercial Code No. 6102 (New TCC). The code was updated in this process and missing points has been completed. The code was become more comprehensive. Changes have been occurred comprehensively in New TCC about regulations of merger, spin-off and sort change in capital companies which we have examined in this study and spin-off was regulated by law for the first time. In this study, innovation was explored about merger, spin-off and sort change in company with benefit from especially with New TCC Article 134 and 193; New TCC, TCC No. 6762, relevant articles etc. and an application was explained. The application example is related to transformation of a limited company to a joint-stock company. As a result of this research, the innovation about merger, spin-off and sort change in capital companies were observed and the issue has been consolidated with the example.