Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Üsküdar Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde mutfak/lokanta/içecek hizmetleri

Kitchen/restaurant/beverage sector services according to Occupational Health and Safety Law nr. 6331

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 426650 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmanın esas amacı olarak, iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili mevzuatını bilmeyen Mutfak / Lokanta / İçecek hizmeti veren işveren sahiplerine (mevcut işyeri olan ve işyeri açacak olana) kanunun getirdiği yükümlülüklerini yerine getirmeleri için yapmaları gerekenleri gösteren bir rehber hazırlanmış ve bir yol haritası oluşturulmuştur. Bunu yaparken; iş sağlığı ve güvenliği nedir? İş kazası ve meslek hastalığı ne demek ve bunların getirdiği maddi ve manevi kayıplar nelerdir? Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerine sahiplerine uygulanacak yaptırımlar hangi boyuttadır, gibi bazı kavram ve konulara açıklık getirildi. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının ülkemizdeki boyutları hakkında bilgi verildi. Sektörde sık görülen iş kazaları ve meslek hastalıklarına değinilerek sektör işverenlerinin konunun önemini anlamaları sağlanmaya çalışıldı. Kanunun yükümlülüklerini uygulamanın işverenlere bir angarya gelmemesi amacıyla bir bilinç oluşturulmaya çalışıldı. Mutfak / Lokanta / İçecek hizmetlerinde 6331 sayılı kanun gereğince yapılması gereken faaliyetlerin belirlenmesinde; sektörü ilgilendiren kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler incelenerek; 6331 sayılı kanunun amacı, kapsamı, genel olarak işletmelere neler getirdiği, işveren ve çalışanların genel yükümlülükleri açıklanarak sektör işverenlerine adım adım 6331 sayılı kanun gereğince yapması gerekenler belirtilmiştir. Yeni açılacak olan işletmelerde ise tasarım aşamasında nelere dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiş ve varsayılan bir restoranın risk değerlendirme raporu ve acil durum eylem planı yapılarak sektör işverenlerinin bunlardan faydalanarak kendi risk değerlendirme raporu ve acil durum eylem planı yapması amaçlanmıştır ve işyerindeki çalışma ortamını süreklilik arz edecek bir biçimde gözetimi hedeflenmiştir.

Summary:

This study aims to set a course and involves a guidebook for owners of hotel / restaurant / catering business (or for the ones planning to start a catering business) whom have lack of information about occupational health and safety law and applicable legislation, to make the owners capable of fulfilling their obligations due to the law. Convenient answers to employers occupational health related questions such as "what is occupational health and safety? What occupational accident and occupational illnesses mean and what are the pecuniary losses and intangible damages of these? What are the legal sanctions for the employers who evade their obligations on this topic?" are tried to be covered by this study. Work-related accident rates in Turkey are analysed. Frequent occupational accidents and illnesses are addressed and the importance of employers approaches' in these incidents is explained. Laws, codes and regulations regarding hotel/restaurant/catering sector are analysed due to obtain employers and employees obligations in accordance with the law no. 6331. New business owners' and employees' obligations within the scope of the law no.6331 are indicated step by step and benefits of fulfilling these obligations are clarified. A sample restaurant risk assessment and emergency action plan has been made to make employers take advantage of making their own risk assessment and emergency action plan.