Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

2011

65 yaş üstü bireylerin yaralanma ve kaza nedeniyle birincil bakıma başvurularının incelenmesi

Revıew of application of people over 65 years to primary care for ınjury and accident

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 294312

Tezi Bul
Özet:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nün verilerine göre tüm dünyada 60 yaş üzeri 600 milyon kişi yaşamaktadır. Bu sayının 2025 yılında ikiye katlanması ve 2050 yılında ise 2 milyara ulaşması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) ve DSÖ, yaşlı nüfusun giderek arttığına dikkat çekerek yaşlı bireylerin, yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli önlemlerin, bireyler yaşlanmadan önce başlatılması çağrısında bulunmuştur.Amerikalı 65 yaş üstü bireylerin ölüm nedenlerinin yedinci sırasında travma yer almaktadır. Tüm yaralanmaya bağlı ölümlerin %25 ini yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Yaralanmaya neden olan yaşlanmaya bağlı değişikliklerin ve risk etmenlerinin önceden belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması ile pek çok yaşlının yaşam kalitesi korunabilir, engellilik önlenebilir ve ailelerinin yükü azaltılabilir. Birincil bakım hekimlerinin, bu önemli sorunun farkında olarak herhangi bir nedenle kendilerine başvuran tüm yaşlıları kaza ve yaralanma öyküsü olmasa bile yaralanma riski açısından değerlendirilmeleri gerekmektedir.Biz bu amaçla, yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini bozacak yaralanma ve kazaların altında yatan nedenleri, bunların nasıl önüne geçebileceğimizi sorgulayan bir araştırma planladık. Çalışmamızda, birincil bakım hizmeti veren kurumlara başvuran 65 yaş üzeri bireylerin geniş bir örneklemde, kaza ve yaralanma sıklıkları ve tiplerini inceledik. Bütün hastalar, düşme öyküsü, hareket yeteneği, fiziksel rahatsızlıklar açısından değerlendirildi.Yaralanma ve kaza nedeniyle birincil bakıma başvuran 65 yaş üstü bireylerde, yaralanmanın tekrarlamaması için bu duruma yol açan risk etmenlerinin araştırılması, koruyucu önlemlerin alınması yaşamsal önemdedir.Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Birincil Bakım, Yaralanma, Kaza, Önleme

Summary:

According to the data of World Health Organisation (WHO), 600 millions of people over 60 years old, are living all over the world. This number is expected to doubling in 2025 and to reach 2 billion in 2050. United Nations (UN) and WHO, drawing attention to the elderly population is increasing gradually, thus, individuals were urged to start the necessary measures to improve the quality of life before they are getting old.Among the American people over the age of 65, the seventh cause of death is trauma. 25% of all injury-related deaths constitute elderly individuals. Changes due to aging and risk factors of injury determined in advance and take the necessary precautions can be protected with the quality of life of many elderly, in this way, disability can be prevented and the burden of their families can be reduced. Primary care physicians, should be aware of this important issue, all the elderly people admitted to them for any reason, accident and injury history should be evaluated in terms of risk of injury if not.For this purpose, we planned a questioned research, how to prevent disruption the quality of life of elderly people and the underlying causes of injuries and accidents. We examined the frequency and types of accident and injury, admitted to the institutions providing primary care services to a broad sample of individuals aged over 65. All the patients were evaluated for history of falls, mobility, physical ailments.Individuals over 65 years, who admitted to primary care because of injuries and accidents, shall be investigated for the injury risk factors which are led to this situation; consulted to preventive measures and treatmentsKey words: Elderly, Primary Care, İnjury, Accident, Prevention