Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında belirli süreli tüketici kredisi sözleşmeleri

Consumer credit contracts for a certain period of time in the context of the Law on the Protecti̇on of Consumers no. 6502

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 458668 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tüketici kredisi sözleşmeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 22-31. maddeleri arasında yer almaktadır. Kanun koyucu, bu sözleşmeyi, tanımı ve genel hatlarıyla birlikte ortaya koyduktan sonra, uygulanacak hükümler bağlamında ikili bir ayrımı benimsemiştir. Söz konusu ayrım içerisinde bulunan ve bizim de özel olarak ele aldığımız hukuki ilişki, belirli süreli tüketici kredisi sözleşmeleridir. Çalışmamızda öncelikle tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin genel bir bilgi verilmekte ve bu sözleşme tipinin benzerleriyle karşılaştırması yapılmaktadır. Sonrasında belirli süreli tüketici kredisi sözleşmeleri, kurulmasından sona ermesine kadar farklı açılardan ele alınmaktadır. Bu kapsamda yeri geldiğince, 4077 sayılı mülga Tüketicinin Korunması Hakkına Kanun hükümlerine ve Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına değinilmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Tüketici kredisi sözleşmeleri, Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmeleri, Bağlı kredi sözleşmesi, 4077 sayılı TKHK, 6502 sayılı TKHK

Summary:

Consumer credit contracts are regulated in the Law on the Protection of Consumers No. 6502, between article 22 and article 31. The legislator has created a dual distinction in the context of provisions to be applied after putting this contract together with its definition and general outlines. The legal relationship that we have in the separation and which we specifically deal with is consumer credit contracts for a certain period of time. In our work, firstly a general information about consumer credit contracts is given and compared with similar types of this contract. Afterwards, consumer credit contracts for a certain period of time are considered from different angles, from establishment to the end. In this context when appropriate, it has been tried to refer to the provisions of the Law on the Protection of Consumers No. 4077 and the related legislation of the European Union. Keywords: Consumer credit contracts, Credit contracts for a certain period of time,Linked credit contracts, The Law on the Protection of Consumers No. 6502, The Law on the Protection of Consumers No. 4077.