Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Otomotiv Bilim Dalı

6x2 ağır bir ticari taşıtın seyir dinamiği özelliklerinin sayısal yöntemlerle incelenmesi

Vehicle dynamics analysis of a 6x2 heavy duty commercial vehicle by using numerical methods

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293818 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu yüksek lisans tez çalışmasında, birlikte çalışılan firmanın sadece yerli pazar için ürettiği ağır bir 6x2 ticari taşıtın seyir dinamiği özelliklerinin sayısal yöntemlerle modellenmesi çalışması ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında MSC (Mechanical Simulation Corporation) firmasının SuspensionSim çoklu cisim statiği ve TruckSim çoklu cisim dinamiği yazılımlarından faydalanılmıştır. Amaç, ön ve arka akslara ait tekerlek asılışı modelleri dahil olmak üzere tüm taşıt modelinin oluşturulup taşıtın seyir dinamiği davranışını belirli senaryolar üzerinden etüd etmektir. Ön aks ve arka tandem aksların tekerlek asılışlarına ait modeller SuspensionSim programında hazırlanmış ve çözümleri yapılıp tekerlek asılış haritaları tüm taşıt modelini oluşturmak üzere TruckSim yazılımına ithal edilmiştir. SuspensionSim yazılımdan gelen tekerlek asılışı bilgileriyle beraber TruckSim programında tüm taşıt modelini oluşturmak üzere diğer taşıt özellikleri (tekerlek modeli, fren özellikleri, aktarma organları özellikleri vb.) girilmiş ve seçilen senaryolar gereği modelin koşuları değişik parametrelerin etkileri de incelenerek tamamlanmıştır.

Summary:

On this Master Thesis, the computer aided vehicle dynamics analysis of a 6x2 heavy duty commercial vehicle is examined. For the analysis, Mechanical Simulation Corporation?s TruckSim multi body dynamics simulation and SuspensionSim multi body statics simulation softwares were used. The scope of this study is to design and model the front suspension and tandem rear axle suspensions and to examine the dynamic behavior of the entire vehicle. The models related to front and rear suspensions were prepared and solved in SuspensionSim and then these solutions were imported to TruckSim to form the entire vehicle model. In addition to the data coming from SuspensionSim related to suspension system of the entire vehicle , other vehicle parameters such as tire model, brake and power train properties were created in TruckSim environment and runs were made on some different scenarios to observe the effects of different parameters related to the vehicle or the scenario itself.