Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı

7?14 yaş aralığındaki Türkçe konuşan çocukların sözel akıcılık becerilerinin değerlendirilmesi

Assessment of the verbal fluency skills in Turkish speaking children ranging in age from 7 to 14

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 278408 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Nöropsikolojik değerlendirmelerin vazgeçilmez bir parçası olan sözel akıcılık testleri farklı etiyolojilerden kaynaklanan bilişsel yetersizliklerin tanılanmasına en duyarlı araçlardır Bu testlerden özellikle semantik ve fonemik akıcılık testleri sözlü üretimi başlatmak için gerekli anlamsal ve fonolojik süreçleri harekete geçiren klinik yöntemlerin en tanınanlarıdır Bu çalışmada, 7?14 yaş aralığındaki Türkçe konuşan çocukların sözel akıcılık becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır Çalışmanın diğer amacı ise sözel akıcılık performansının yaş ve cinsiyet değişkenine göre gösterdiği farklılıkların belirlenmesidir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Verbal fluency tests are included in almost every neuropsychological evaluation and they are sensitive to cognitive impairment from a variety of etiologies Semantic and phonemic fluency tasks are exemplary clinical ways to tap into semantic and phonological processes central to speech production This study was aimed to assess verbal fluency skills in Turkish speaking children ranging in age from 7 to 14 Another aim of the study was to investigate the differences in verbal fluency performance by age and gender ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.