Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı

77 numaralı Antalya Şer'iyye Sicilinin (1918/ 1924) transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

The primary aim of the thesis entitled transcription andindex of Antalya Ser'iyye Registry no. 77 (1918-1924) is to bring the register covering the period of 1918-1924 to theliteracy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 621974 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

77 numaralı Antalya Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi yöntemiyle oluşturulan bu çalışmada Osmanlı Devleti'ndeki hukuki süreç ve işleyişi ile alakalı dinamikler arasında, eyalet bazlı sistemin, devletin merkezi İstanbul ile bağlantılı bir şekilde ilerleyebilmesi için oluşturduğu düzenin incelenmesi konusu, tezin çıkış noktası olmuştur. Merkezde sağlanan hukuki düzenin, eyaletlerde de kayıtlı bir biçimde ilerleyebilmesi için, belirli kriterler ve belirli bir sistem ile seçtiği kadı isimli görevlilerin, oluşturduğu Şer'iyye Sicili isimli defterler, çok önemli bir yere sahiptir. Bu defterler birinci elden kaynaklar oldukları gibi bize yazıldıkları şehirlerle ilgili başka hiç biryerde bulamayacağımız bilgiler verirler. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun eksik kalan noktalarını birleştirmemize yardımcı bu nadir kaynaklar bize kent araştırmalarının önemini bir kez daha hatırlatır niteliktedir. Bunu baz alarak bu çalışmada yola, önce Şer'iyye Sicili'nin ait olduğu Antalya şehrinin tarihsel sürecinden bahsedilerek başlanmıştır. 1918-1924 yıllarına ihtiva eden defterin doğru yorumlanabilmesi adına, Antalya ilinin bu yıllara tekabül eden sosyal ve siyasi şartlarını anlamak bu bölümün ilk amacıdır. Bölüm, Şer'iyye Sicilleri ve Kadı'nın öneminden bahsedilmesiyle devam etmektedir. Burada sicillerde kullanılan belge çeşitleri tasniflendirilmiş ve açıklanmıştır. Sicillerin içeriklerine değinilmiş ve aynı zamanda kavramsal açıklamalar üzerinde durulmuştur. Tezin ikinci bölümde ise, 77 numaralı Antalya Şer'iyye Sicili'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Şer'iyye Sicil Defteri, Mahkeme, Kadı, Evlilik Hücceti, Antalya

Summary:

The primary aim of the thesis entitled Transcription and Index of Antalya Ser'iyye Registry No. 77 (1918-1924) is to bring the register covering the period of 1918-1924 to the literacy. In this thesis, the historical process of the province of Antalya until the Republican Period and the qualifications of the Sharia Registry are given. In the legal process of the Ottoman Empire, the Sharia courts and the Sharia registers played an important role in the bureaucratic field. The path of the study was to translate the source from the Ottoman language, which is the period language, into Turkish, the research language, and in the conceptual sense, to reach the social analysis by going back to the origins of words such as Ser'iyye, Registry and Index. These analyzes have been guiding in terms of the social structure of the period and the sociology of the region which is considered equivalent. In order to observe these changes and to provide first-hand sources of the Ottoman Empire, these documents provided the opportunity to research in a wide range. Keywords: Sharia Registry, Court, Kadi, Marriage Force, Antalya