Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

8-hidroksikinolin immobilize edilmiş silikon kolonun alevli atomik absorpsiyon spektrofotometresine örnek sunumunda yeni bir yöntem olarak kullanımı

The use of 8-hydroxiquinoline immobilized silicon tubing for sample introduction to flame atomic absorption spectrophotometer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223240 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

8-hidroksikinolin, eser elementlerin deniz suyundan uzaklastırılması için selatlayıcıolarak yaygın bir biçimde kullanılan bir kimyasal maddedir. 8-hidroksikinolinselatlama yetenegi ve bir çok metal katyonu için tercih edilir olmasından dolayı iyondegistirme veya kromotografik uygulamalarda kullanılan çesitli katı destekleyicilerüzerine basarılı bir sekilde immobilize edilmektedir. 8-hidroksikinolinin silikamateryaller (silika jel veya cam boncuklar) üzerine immobilize edilmesi için çesitliyöntemler gelistirilmis, optimize edilmis ve ürünlerin özellikleri arastırılmıstır. Silikadestek maddelerinin kolon uygulamaları için, mekanik direnç, sismeye karsıdayanıklılık gibi avantajları vardır. Ancak yüksek pH'ta kararlı degillerdir.Bu çalısmada, 8-hidroksikinolin, bu özelliklerinden yararlanılarak silikon kolonaimmobilize edilmis ve bu kolon, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde alevbaslıgına takılarak örnek çözeltisinin bu tüp boyunca geçmesi saglanmıstır. Tüpduvarlarına adsorplanan örnek çözelti içindeki eser elementler, daha sonra tüptenuygun derisimdeki asit çözeltisi geçirilerek dogrudan aleve gönderilerek eserelementlerin miktarı tayin edilmistir.Bu sekilde Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresine yeni bir örnek vermeteknigi gelistirilmistir. Gelistirilen yeni yöntem, AAS'de analiz süresini kısaltarak,kullanılan kimyasal malzemeler ve örnegin analize hazırlanması için gereken islembasamaklarını azaltmıstır.Anahtar Kelimeler: Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, İmmobilizasyon,Hidroksikinolin, Eser Element Analizi

Summary:

The affinity of 8-hydroxiquinoline for transition metals while rejecting the alkalineearths has made this chelating agent a popular choice for the preconcentration of traceelements from sea water. As a result, it has been successfully immobilized onto variouspolymeric and inorganic supports for use in organic supports for use in ion-exchange orchromotographic applications.The most common supports for immobilization are silica and controlled pore glass.Various immobilization methods have been developed and properties of the productsinvestigated. Silica based supports have been used in many applications and possess theadvantage of good mechanical strength and resistance to swelling. They are, however,unstable at high pH.The object of this study is to immobilize oxine onto inner wall of silicon tubing and touse oxine immobilized silicon tubing to introduce sample to Flame Atomic AbsorptionSpectrophotometer. For this purpose, oxine immobilized silicon tubing was replaced intothe sample injection part of FAAS. Samples containing trace elements were passedthrough the tubing. The trace elements adsorbed onto the wall were taken with theapproriate acids or acid mixtures. Acid solution was directly sent to the flame for thedetermination of trace elements in the sample solution.The goal of this study was to develop a new sample introduction technique. Thistechnique was brought short analyse time, and low cost for sampling in FAAS.Keywords: Atomic Absorption Spectroscopy, Immobilization, Hydroxiquinoline, TraceElement Analysis