Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Tarihi Bilim Dalı

2011

8 numaralı Şam-ı Şerif Ahkâm Defteri'ne göre Şam bölgesinde ekonomik ve sosyal hayat (1839-1843)

Economical and social life in Şam region according to number 8 Ahkam Defteri (1839-1843)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 303844

Tezi Bul
Özet:

Ahkâm Defterleri, Osmanlı Devleti'nde adalet prensibinin yansımalarını görebileceğimiz, Osmanlı tarihi araştırmalarında çok önemli bir kaynak durumundadır. Muhtevaları itibariyle de pek çok araştırma sahasını ilgilendiren özelliğe sahiptirler.Bu çalışmada, Şam bölgesinin tarihine ve idarî taksimatına, ayrıca Ahkâm Defterlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. 8 numaralı Şam-ı Şerif Ahkâm Defteri kayıtlarındaki bilgiler ışığında, Şam Bölgesindeki ekonomik ve sosyal hayat, bölgede yaşanan değişme ve gelişmeler, ayrıca Tanzimat reformlarının bölgedeki uygulamaları ve etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır.Çalışmanın sonucunda, hükümlerde karşımıza çıkan çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar ve şikâyetler karşısında, merkezi idarece verilen kararların, adaleti tesis etmek için, yerel idare üzerinde bir çalıştırma mekanizması ve denetim unsuru olarak kullanıldığı, Tanzimat reformlarının, bölgede, idarenin etkinliği nispetinde uygulandığı sonuçlarına varılmıştır.

Summary:

Ahkâm Defterleri reflect the importance of Justice in Ottoman Empire. It is a crucial source for any research belongs to Ottoman history, as it has contains a wide range and different areas of that period.This study provides information concerning the history details, the regional divisions for Şam Region, and related information with (Ahkam defterleri). And by taking into consideration the records of number 8 Şam-ı Şerif Ahkam Defteri, we will evaluate the changing and the developments of the people's economical, and social life. Also we will try to evaluate the impact of Tanzimat reforms application on this area .As a result of this study, especially when look at the adjudications of the controverseries or complains, we can see that the central adminstration, in order to sustain justice in all of its judgments, has the full control and audit upon the local adminstration. And this shows how Tanzimat reforms have been applied for Şam Region.