Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

80'li yıllar İtalyan Edebiyatında Andrea De Carlo'nun Uccelli da gabbia e da voliera romanında korku ve kaçış izlekleri

The themes of fear and escape in Uccelli da gabbia e da voliera by Andrea De Carlo in 80's Italian literature

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351501 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmada 80'li yıllar İtalyan edebiyatının popüler yazarlarından olan Andrea De Carlo'nun Uccelli da gabbia e da voliera (Esir Kuşlar) adlı romanındaki korku ve kaçış izleklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikli olarak romanda irdelenecek olan korku ve kaçış izleklerinin oluşum nedenlerini belirlemek amacıyla İtalya'da İkinci Dünya Savaşı sonrasından 80'li yıllara uzanan süreçte meydana gelen sosyo-kültürel değişiklikler ve `gli anni di piombo' (`terör yılları') genel hatlarıyla ele alınmıştır. Çalışmamızın konusunu oluşturan Uccelli da gabbia e da voliera romanının, dönemi yansıtan korku ve kaçış izleklerini barındırmasının yanı sıra 80'li yıllarda İtalya'da oluşum gösteren ve gençlerin konu alındığı bildungsroman yapısını anımsatan genç ya da yeni anlatıya dâhil olması nedeniyle bu anlatı türünün ortak konuları ve özellikleri genel hatlarıyla belirlenmiş, genç yeteneklerin yazarlık kariyerlerine başlamalarına fırsat yaratarak genç anlatının güçlenmesinde büyük rol oynayan Pier Vittorio Tondelli'nin Under 25 projesi incelenmiştir. Elde edilen bu veriler ışığında Uccelli da gabbia e da voliera'daki korku ve kaçış izlekleri belirlenmiş, genç anlatının belirlenen özellikleri inceleme konumuzu oluşturan yapıtta saptanmıştır. Çözümlemede çoklu bir yöntemsel yaklaşıma gidilerek yapıttaki yapısal özellikleri belirlemek amacıyla anlatıbilimsel yaklaşım da çalışmaya dahil edilmiştir. Böylelikle araştırma konusu hem izleksel, hem toplumbilimsel hem de anlatıbilimsel açıdan olabildiğince kapsamlı şekilde kuşatılmaya çalışılmıştır.

Summary:

The aim of this study is to analyze themes of fear and escape in the novel Uccelli da gabbia e da voliera by Andrea De Carlo who is among the well known writers of the 1980s Italian literature. The themes of fear and escape in the novel have been analyzed with a focus on the socio-cultural changes in Italy from the Second World War to the 80?s, and `gli anni di piombo? (years of terrorism). Besides containing themes of fear and escape that reflect its period, Uccelli da gabbia e da voliera also reminds characteristics of the young and new narrative techniques of the bildungsroman, and therefore the reading of this novel points out to the common subjects and features of this narrative genre. While doing so the ?Under 25? project by Pier Vittorio Tondelli, who played an important role in creating chances for young writers to start their careers and form young narrative expressions, has also been analyzed. Under the light of the obtained data, the themes of fear and escape in Uccelli da gabbia e da voliera and the characteristics of young narrative in the text of study has been analyzed. In addition to the multiple methodological approaches in this study, the narratological approach has also been chosen in order to determine the structural features of the text in hand. As a result, the subject of this study has tried to achieve a broad and comprehensive analysis by applying a thematic, sociological and narratological approach.