Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

9-11 yaş grubu çocuklarda faklı spor branşlarının seçilmiş fizyolojik ve fiziksel parametreler üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Comparison of the effects of sports activities on selected physical and physiological parameters of 9-11 years old children

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157506 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 9-11 Yaş Grubu Çocuklarda Farklı Spor Branşlarının, Seçilmiş Fizyolojik ve Fiziksel Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması Bu araştırmanın amacı düzenli spor yapan ve yapmayan çocuklar arasındaki, bazı fiziksel ve fizyolojik parametreleri karşılaştırmaktır Araştırmaya, 9-11 yaşları arasında, en az 2 yıldır, haftada 3 gün düzenli antrenman yapan, voleybol ve basketbol branşlarından 20 kız, 20 erkek öğrenci ile spor yapmayan 10 kız, 10 erkek öğrenci katılmıştır Boy uzunluğu antropometrik boy ölçüm aracı, vücut ağırlığı ise baskül ile ölçülmüştür Vücut Kitle İndeksi, boy ve kilo oran formülü (ağırlık kg/(boy)2 m) ile hesaplanmıştır Vücut Yağ Yüzdesi, Skinfold Kaliper derialtı yağ ölçüm cihazı ile ölçülmüştür Deneklerin aerobik kapasiteleri 20m mekik koşu testi, esneklikleri otur-uzan testi, sıçrama kapasiteleri ise dikey sıçrama testi ile değerlendirilmiştir Grupların ortalama değerleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı student t testi yöntemi ile, SPSS 11 5 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir Spor yapan ve yapmayan çocukların fiziksel özellikleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<0 05) 39Spor yapan ve yapmayan çocukların performans testleri karşılaştırıldığında, ölçüm sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0 05) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

SUMMARY Comparison of the Effects of Sports Activities on Selected Physical and Physiological Parameters of 9-11 Years Old Children The purpose of the present study was to compare the selected physical and physiological parameters in children who are physically activity and who are not The age range of the subjects who play basketball and volleyball 3 times a week at least two years regularly, were between 9 and 1 1 years old A total of 40 subjects (20 boys and 20 girls) were assigned as physically active group and a total of 20 subjects (10 boys and 10 girls) were measured as a control group The anthropometric properties of the subjects (height and weight) were measured as centimeter and kilogram respectively Body mass index were calculated by using (weight/height2) formula Skinfold calipper was used to measure body fat percentage of the subjects Further, aerobic capacity of the subjects was assessed by using Shuttle Run Test (20m) In addition, sit and reach test was used to quantify range of motion of the subjects Finally, vertical jump test was conducted to record jumping capacity In order to analyze the data of the study, SPSS 1 1 5 program was run For statistical analyses between two groups, Independent T test procedures were performed with the averaged values of the dependent variables 41The results of the study showed that there were no statistically significant differences between active children and sedentary children in terms of physical properties (p> 05) ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.