Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

9-11 yaş grubundaki çocukların ebeveynlerinin evlilik uyumları ile çocukların benlik kavramı gelişimleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

A Study on the relationship between the marital adjustment of 9-11 years age group children's parents and children's development of self-concept

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 133215 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüsek Lisans Tezi 9- 1 1 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN EVLİLİK UYUMLARI İLE ÇOCUKLARIN BENLİK KAVRAMI GELİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DUYGU KOÇAK ÇELİK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Çocuk Gelişimi) Anabilim Dalı Danışman: Doç ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Master Thesis A Study On The Relationship Between The Marital Adjustment Of 9-1 1 Years Age Group Children's Parents And Children's Development Of Self-Concept Duygu KOÇAK ÇELİK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department Of Home Economics (Child Development) Supervisor: Assoc Prof Dr Gülen BARAN The research was carried on in order to determine whether there is any effect of marital adjustment of the parents on the self concept of children considering the issues of the number of the children that the parents have, ages and educational level of parents, marital adjustment of parents, age, gender, birth order of the child, the number of siblings, ages and educational level of parents, the occurence of guarrelling beside the child, the situation of getting child's opinion on the issues related to family, a person establishing communication with the child when a problem related to the child occurs, the attitudes of parents towards the fault of a child and the frequency of to appreciate Furthermore, in this research it was aimed to examine whether there is a relationship between the marital adjustment of parents and self concepts of children regarding the age and gender of the children ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.