Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

2019

9-12. sınıf öğrencilerinin sınıf içi durumlarının dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Dehb) açısından değerlendirilmesi

The evaluation of the classroom environment of 9th-12th grade students in terms of attention deficit and hyperactivity deficit (Adhd)

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 555545

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmada DEHB yaşayan çocukları sınıf içinde belirlemek ve ailelerine gerekli bilgiler verilerek bilinçlendirme yapmak amaçlanmıştır. Ayrıca DEHB yaşayan çocukları belirleyip onlara uygun öğretim yöntemleri uygulayarak başarı ve motivasyonlarını artırmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada Conners Öğretmen Derecelendirme Ölçeği (CÖDÖ) 15-21 yaş aralığındaki mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerine öğretmenler tarafından uygulanmıştır. Verilerde 6 öğretmen tarafından 150 öğrenci değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada DEHB ile yaşanılan yerin, annenin ve babanın eğitim durumunun ilişkisine bakılmıştır. Elde edilen bulgularda, DEHB tanısı almış veya almamış 15-21 yaş arası çocukların davranışlarının, ailenin eğitim düzeyi ve yaşanılan yerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Annenin eğitim düzeyi ile yaşanılan yer arasında ilişki bulunurken; annenin eğitim düzeyi ile hiperaktivite arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Babanın eğitim düzeyi ile dikkat eksikliği arasında bir ilişki bulunamamışken; hiperaktivite arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaşanılan yerle hiperaktivite arasında bir ilişki bulunurken; dikkat eksikliği arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Elde edilen çalışmanın veri analizi SPSS programında yapılmıştır.

Summary:

In this study, it is aimed to identify the students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in the classroom and to raise awareness of their families by giving them background information. It is also aimed to practise the appropriate teaching methods for the students with ADHD to increase their motivation and achievement. In this study, Conners' Teacher Rating Scale (CTRS) is used for the Vocational and Technical Anatolian High School students aged between 15 and 21 by the teachers. 150 students are evaluated by 6 teachers in acquiring the data. In this study, the correlation between ADHD and the districts where they live and the educational background of the parents is researched. In the analysis of the data, it is observed that the behaviours both of the students diagnosed with ADHD and the students who aren't diagnosed with ADHD are correlated with the educational background of the parents and the districts where they live. A correlation between the educational background of the mother and the district where they live has been found. However, no meaningful correlation between the educational background of the mother and the hyperactivity has been found. No correlation between the educational background of the father and the attention deficit has been found. However, a correlation between the educational background of the father and the hyperactivity has been found. A correlation between the district where they live and the hyperactivity has been found. However, no correlations between the district where they live and attention deficit has been found. The data analysis of this study is performed using the SPSS programme.