Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Bölümü / Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı / Gelişim Psikolojisi Bilim Dalı

9-12 yaş çocuklarının evlilik çatışması algısı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkide ebeveyn tutumunun aracı etkisinin incelenmesi

Parental warmth as a mediator of the relationship between 9-to 12-year-old children?s perceived parental conflict and quality of life

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 264930 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, 9-12 yaş çocuklarının evlilik çatışması algısı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkide anne baba tutumlarının aracı bir etkiye sahip olup olmadığını incelemektir. Bu amaçla 134 kız ve 130 erkek olmak üzere toplam 264 çocuğun ebeveynlerine Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Ebeveyn Kabul Red Ölçeği Kısa Form ve çocuklara Çocukların Evlilik Çatışmasını Algısı Ölçeği, Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Ebeveyn Kabul Red Ölçeği Kısa Form verilmiştir.Yapılan istatistiksel değerlendirme ve analizler sonucunda, anneden ve babadan algılanan sıcaklığın, çatışma özellikleri algısı ve tehdit algısı ile çocuğun fiziksel sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasındaki ilişkide aracı değişken olduğu görülmüştür. Anneden algılanan sıcaklık, çatışma özellikleri algısı, tehdit algısı ve kendini suçlaması ile çocuğun psikososyal sağlıkla ilgili ve toplam yaşam kalitesi arasındaki ilişkide kısmi aracı değişkendir. Babadan algılanan sıcaklık, kendini suçlama ile çocuğun fiziksel sağlıkla ilgili ve toplam yaşam kalitesi arasındaki ilişkide kısmi aracı değişken olmakla beraber tehdit algısı ile fiziksel sağlıkla ilgili yaşam kalitesi arasında aracı değişkendir.Çalışmanın bir diğer amacı anne ve babaların bildirdikleri ebeveyn tutumu ve çocuğun yaşam kalitesi ile çocuğun algıladıkları arasında farklılık olup olmadığını göstermektir. Analizler sonucunda, annelerin çocukların fiziksel sağlıkla, başkalarıyla ilgili sorunlarını ve toplam yaşam kaliteleri çocuklardan anlamlı seviyede daha az ve çocuklarının duygusal ve okul sorunlarını çocuklardan anlamlı seviyede daha fazla bildirdikleri görülmüştür. Babalar ise çocukların fiziksel sağlıkla ilgili sorunlarını çocuklardan anlamlı seviyede daha az, okul ile sorunlarını ise anlamlı seviyede daha fazla bildirmektedirler. Babalar çocukların algıladıklarından daha çok sıcaklık ve düşmanlık bildirmişlerdir. Çocuklar annelerinden babalarından algıladıklarından anlamlı seviyede daha çok sıcaklık ve düşmanlık algılamaktadırlar.

Summary:

The purpose of this study was to investigate if parental attitude mediated the relationship between perceived parental conflict and 9- 12 years old children?s quality of life. The parents of 134 girls and 130 boys, with a total number of 264 were given Personal Information Sheet, Pediatric Quality of Life Inventory and Parental Acceptance Rejection Questionnaire Short Form, the children were presented with Children?s Perception of Marital Conflict Scale, Parental Acceptance Rejection Questionnaire Short Form and Pediatric Quality of Life Inventory.According to statistical analyses and evaluations, it was found that; perceived maternal and paternal warmth fully mediated the relationship between conflict properties, threat perception and children?s physical quality of life. Perceived maternal warmth partially mediated the relationship between conflict properties, threat perception, self blame perception and children?s phychosocial and total quality of life. Perceived paternal warmth partially mediated the relationship between, perception of self blame and children?s phychosocial and total quality of life. Perceived paternal warmth fully mediated the relationship between threat perception and children?s physical quality of life.The second purpose of this study was to investigate differentiation between parents report of parental attitude and children?s quality of life and their children?s perceptions. According to analyses, mothers reported significantly less physical and total quality of life and problem with others and more emotional and school problems than their children perceived. Fathers reported significantly less physical quality of life and more school problems than their children perceived. Fathers reported significantly more warmth and hostility than their children perceive. Children perceived significantly more maternal warmth and hostility than paternal warmth and hostility.